Zmiana stawki opłaty śmieciowej
Zmiana stawki opłaty śmieciowej

Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza nowe zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przed zmianą:

Stosownie do art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r,. poz. 1399), zmiana wysokości stawki opłaty będąca podstawą do ustalania wysokości należnej opłaty, nakłada na właściciela nieruchomości obowiązek złożenia nowej deklaracji.

Po zmianie:

Zgodnie z nowym przepisem – art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uchwalenie nowej stawki opłaty zobowiązuje wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do zawiadomienia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właściciela nieruchomości wobec którego została wydana decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na niezłożenie deklaracji albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ust. 4 ustawy).

Ponadto, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu, wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzję określającą wysokość tej opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu (art. 6m. ust. 2b ustawy).

Nowe zasady ilustrują poniższe schematy:

deklaracja – zmiana stawki – zawiadomienie – (wpłata)

decyzja – zmiana stawki – deklaracja

deklaracja – zmiana stawki – zawiadomienie – (brak wpłaty) – decyzja

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl