Książki
Blog Podatkowy Referat
Wyniki sondy nt. pliku edytowalnego w książce "Opłata za gospodarowanie odpadami ..."
Wyniki sondy

Do dnia dzisiejszego w sondzie w odpowiedzi na pytanie „Czy do książki „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w 2019 r. z komentarzem” (format pdf) dodać plik z wzorami dokumentów (uchwał, decyzji, postanowień) w formacie edytowalnym MS Word?” oddano ogółem 62 głosy (61 głosów na tak, 1 głos na nie). Dziękuję za udział!

Do książki w formacie .pdf zostanie zatem dołączony plik z wzorami dokumentów w formacie edytowalnym MS Word. W oczekiwaniu na książkę z plikiem edytowalnym krótka informacja dotycząca zamieszczonych dokumentów. Wśród wzorów dokumentów znajdą się nie tylko uchwały, wezwania, postanowienia i decyzje, ale również dwa oświadczenia:

  • Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz
  • Oświadczenie składane na wniosek strony jako dowód do wyjaśnienia sprawy w trybie art. 180 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa.
Kategorie bloga
Najnowsze wpisy
Adnotacja zamieszczona na decyzji

Na wniosek producenta rolnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje zwrot podatku. Przyznanie zwrotu podatku akcyzowego ma formę decyzji.

Zmiany od 6 września 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl