Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Tekst jednolity rozdziału 3a ustawy ucpg 53
Tekst jednolity rozdziału 3a ustawy ucpg

Zmiany do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 6 września 2019 r. wynikają m. in. z rozdziału 3a „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Tekst jednolity rozdziału 3a „Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę” został zamieszczony tutaj: http://oplatazagospodarowanieodpadami.pl/tekst-jednolity-rozdzialu-3a-ustawy/

 

 

Komentarze do wpisu (53)

11 września 2019

Dzień dobry, mam pytanie dotyczące art. 1 pkt 17 lit. a ustawy zmieniającej: nowego pkt 1 ab. Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odpowiednio gmina lub związek międzygminny gromadzą na wyodrębnionym rachunku bankowym. Czy gromadzenie środków z opłat na wyodrębnionym rachunku bankowym oznacza, że z tego samego rachunku bankowego należny ponosić wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami?

11 września 2019

Dzień dobry. W związku ze zmianą ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454) – dalej u.u.c.p.g., (art. 6r ust. 1ab u.u.c.p.g.), dotyczącą gromadzenia środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na wyodrębnionym rachunku bankowym, chciałabym zapytać, czy w związku z tą zmianą gmina powinna również ponosić wszystkie wydatki związane z obsługą systemu gospodarki odpadami z tego (wyodrębnionego) rachunku, czy też może dokonywać tych płatności jak dotychczas z rachunku głównego? Na chwilę obecną posiadamy subkonto "śmieciowe" na którym ewidencjonowane są tylko i wyłącznie wpływy pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tym, że na koniec każdego dnia saldo subkonta "śmieciowego" jest przeksięgowywane na konto główne urzędu, a więc wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi ponoszone są z rachunku głównego. Bardzo proszę o odpowiedź.

12 września 2019

Podłączam się do powyższych pytań.

16 września 2019

Pani Agato pisała Pani w komentarzach, że 8.10.2019 r. B będzie Pani miała szkolenie w Katowicach, przez kogo będzie ono organizowane? Dostajemy mnóstwo ofert, ale niestety nie pojawia się w nich Pani nazwisko?

16 września 2019

Tak.

16 września 2019

Tak, zgromadzone środki z opłaty winny być wydatkowane też z tego wyodrębnionego rachunku.

16 września 2019

http://www.erudium.pl/

20 września 2019

Pani Agato proszę o odpowiedz na następujące pytanie. W 2019 roku zmienialiśmy stawkę i były wysyłane zawiadomienia na starych zasadach. Jeżeli teraz po zmianie przepisów mam podatnika, który płacił po zmienia stawki, ale teraz nie płaci 3 raty to rozumiem, że po uchyleniu art. 6m ust.2b nie mogę wszcząć postępowania i wydać decyzji tylko powinnam wysłać nowe zawiadomienie zawierające pouczenie? Z góry dziękuję za pomoc

25 września 2019

Pani Agato. Wyodrębniony rachunek bankowy gmina powinna już posiadać od 6 września i nie ma w tym przypadku okresu przejściowego? Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Każdy u nas właściciel ma indywidualny numer konta. Wpłaty z opłaty gromadzone są na wirtualnym rachunku bankowym, na którym znajdują się również podatki. Czy art. 6r ust. 1ab u.u.c.p.g ma zastosowanie również do wirtualnego rachunku bankowego i powinien być wyodrębniony? Z góry dziękuję.

27 września 2019

Tak, aktualnie nie można już wszcząć postępowania, niezbędne jest ponowne zawiadomienie z pouczeniem.

30 września 2019

Pani Agato planujemy od stycznia wprowadzić nowe opłaty oraz nowy wzór deklaracji jednocześnie, czy wiąże się to z przychodzeniem i składaniem nowych deklaracji czy wystarczy zawiadomienie?

30 września 2019

Pani Agato, mam pytanie odnośnie ponownie wysyłanych zawiadomień, teraz już z pouczeniem o podstawie do wystawienia tytułu wykonawczego. Mamy zaległości za I ratę 2019r. , nie zdążyliśmy wszcząć postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty, wobec czego powinniśmy wysłać zawiadomienie. Jednak I rata to stawka obowiązująca od 2018r. Natomiast po terminie płatności I raty zmieniliśmy stawkę opłaty na II ratę i wysyłaliśmy zawiadomienia bez pouczenia o tytule wykonawczym. Teraz jeśli chcemy wszcząć egzekucję za tą pierwszą ratę to wysyłamy zawiadomienia z pouczeniem, ale pytanie czy te stare (informujące o stawce na I ratę ) czy już te nowe ale informujące o stawce na II ratę?

2 października 2019

Pani Agato, proszę o odpowiedź na pytanie. W 2018 roku nastąpiła zmiana stawki, właściciel nie uiszczał opłaty zostało wysłane upomnienie (najpierw należało wszcząć postępowanie i wydać decyzję), następnie wydano decyzję. Teraz chcąc zrobić tytuł wykonawczy muszę wysłać upomnienie, tylko co zrobić z kosztami niepoprawnie wystawionego pierwszego upomnienia? Wykazać w tytule czy zrobić ich odpis? Z góry dziękuję i proszę o pomoc

3 października 2019

Witam mam pytanie: nastąpił zgon płatnika w I.2017 roku, miał deklarację na 2 os. Opłaty były robione za 2 os. do września 2019 r. Od kiedy należy uwzględnić akt zgonu, jeśli były robione opłaty do chwili obecnej za 2 os., czy stwierdza się nadpłatę na koncie zmarłego płatnika? dokument aktu zgonu płatnika i nowa deklaracja na 1 osobę przez nowego płatnika została złożona we wrześniu 2019r. Z góry dziękuję za odpowiedź.

3 października 2019

Pani Agata proszę o odpowiedz czy dobrze myślę gdyż jestem nowym pracownikiem i muszę przygotował uchwały. Uchwała określająca stawkę za odpady- grudniu 2018r. Przetarg na starych zasadach rozstrzygnięty w 09/2019.Na podstawie art.9 mam 12mc na dostosowanie uchwały do nowych zasad. Czyli mogę najpóźniej podjąć w wrześniu 2020r . ale z racji tej że nowy przetarg spowodował wzrost kwoty za odbiór odpadów muszę podjąć nową uchwałę podwyższająca stawkę ale na starych przepisach. W momencie, kiedy dostosuje się miedzy innymi regulamin (zgodnie z nowa ustawą) wówczas do 09/2020 uchylam podjętą uchwałę w roku 2019 i podejmuje na nowych zasadach wprowadzają zwolnienia za kompostownik. Czy dobrze myślę, proszę bardzo o odpowiedź i dziękuje

4 października 2019

Tak.

8 października 2019

Jak podejść do tematu zniżek dla osób posiadających przydomowy kompostownik jeżeli nie wszystkie odpady można tam wrzucać np. liście niektórych drzew. Takie osoby prócz kompostownika będą wystawiać worki brązowe

8 października 2019

Witam, Pani Agato, od 06.09.109 r. weszła nowa ustawa. Gmina nie podjęła jeszcze nowej uchwały dostosowanej do nowych zasad, przygotowania trwają. Czy właściciele nieruchomości obligatoryjnie powinni już segregować odpady, pomimo, że mają zadeklarowaną zbiórkę odpadów nieselektywnych? Dziękuję za odpowiedź.

8 października 2019

Witam, Pani Agato proszę o pomoc co mam zrobić w sytuacji gdy zmiana stawki nastąpiła w 2015 roku, później w 2016 i 2019 po każdej zmianie stawki wysłałam zawiadomienie o zmianie stawki lecz nie wszczęłam postępowania i nie wydałam decyzji do osób które miały zaległości tylko wystawiałam upomnienia i tytuły wykonawcze. Co mam zrobić z osobami, które mają zaległości od 2015 roku po zmianie ustawy, jak wygląda w ich przypadku egzekucja? I jak postępować gdy jest wysłany tytuł na te zaległości do Urzędu Skarbowego? Bardzo proszę o odpowiedź.

9 października 2019

Z zawiadomienia można skorzystać tylko wówczas, gdy zmienia się jedynie stawka. Przy innych zmianach np. zmiana zasad segregacji, zmiana metody, zwolnienia niezbędne jest złożenia nowej deklaracji.

9 października 2019

Te stare (z informacją o wysokości tej opłaty która obowiązywała przy I racie), przy założeniu że II raty nie egzekwujemy, ponieważ została już zapłacona.

9 października 2019

3 października 2019 Witam mam pytanie: nastąpił zgon płatnika w I.2017 roku, miał deklarację na 2 os. Opłaty były robione za 2 os. do września 2019 r. Od kiedy należy uwzględnić akt zgonu, jeśli były robione opłaty do chwili obecnej za 2 os., czy stwierdza się nadpłatę na koncie zmarłego płatnika? dokument aktu zgonu płatnika i nowa deklaracja na 1 osobę przez nowego płatnika została złożona we wrześniu 2019r. Z góry dziękujemy za odpowiedź. Pozdrawiamy Związek Gmin "Czyste Środowisko"

9 października 2019

Pani Agato. W naszej gminie obowiązują stawki od stycznia 2019 zarówno od mieszkańców i od pojemników (nieruchomości zamieszkałe). Przepisy przejściowe w art. 10 ust. 2 pozwalają na to, że stawki opłat od pojemników mogą pozostać takie same przez 12 miesięcy, a jeśli chcemy zmienić to już z uwzględnieniem maksymalnych stawek. Natomiast nie ma przepisu przejściowego co do stawek dla mieszkańców. A więc gmina może pozostawić takie same, zmienić i uchwalić nowe stawki zarówno dla odpadów segregowanych i zmieszanych, tylko, że ta stawka dla zmieszanych będzie obowiązywać do 05.09.2020 , bo po tym dniu będzie to stawka podwyższona. Albo uchwalić stawki już po nowemu, wprowadzić zwolnienia i zmienić druk deklaracji. A jeśli będą to stawki istniejące lub uchwalone po staremu to nie ma potrzeby wprowadzać nowego druku deklaracji i zwolnienia z kompostownika. Czy ja to dobrze interpretuję.Z góry dziękuję.

9 października 2019

Przepraszam mają to być stawki od pojemników ale o nieruchomości niezamieszkałych.

10 października 2019

Pani Agato w mojej gminie nie było żadnych zwolnień czy ulg w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ile mam czasu na uchwałę dotycząca zwolnienia z art. 6k ust.4a – kompostowniki ?

14 października 2019

Jak przeprowadzić zmianę stawki opłaty od 1 stycznia 2020 r. w kontekście konieczności zmiany wzoru deklaracji z klauzulą rodo i obowiązkiem wprowadzenia zniżki za kompostownik? Jak to rozdzielić dla osób segregujących i osób, które mają zdeklarowany zmieszany system zbiorki odpadów? Osobom segregującym wysyłamy zawiadomienie o zmianie stawki i wezwanie do złożenia nowej deklaracji a osobom, które mają zmieszane odpady tylko wezwanie do złożenia nowej deklaracji z uwagi na fakt, iż nie ma już możliwości wyboru zbiórki i powinni segregować? Dobrze, to rozumiem?

15 października 2019

Dzień dobry, Zmiana stawki od 1 maja 2019 roku, zawiadomienia wysłane na starych zasadach. Właściciel dokonał opłaty do końca lipca, obecnie zaległość obejmuje miesiące sierpień, wrzesień i październik. Pani Agato proszę o odpowiedź, czy postępowanie toczyć według dotychczasowych przepisów, czy wydać nowe zawiadomienie, gdzie w treści wpisane będą miesiące sierpień wrzesień i październik jako zaległość.

16 października 2019

Witam, mam pytanie jak poprawnie należy liczyć zmiany: 1. Wyjazd za granicę 01.10.2019 r., deklaracja złożona do 10.11.2019, lub drugi przypadek deklaracja złozona po 11.11.2019 r. 2. Przeprowadzka na inną gminę lub wyjazd do akademika- w dniu np. 01.10.2019 deklaracja złożona do 10.11 i drugi przypadek zlożona po 10.11.2019 r.

16 października 2019

Proszę o pomoc. W 2015 r. został wystawiony tytuł wykonawczy. W tym roku otrzymaliśmy postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z Urzędu Skarbowego z uwagi na brak majątku. Co teraz zrobić z zaległościami objętymi tytułem wykonawczym? Należy je umorzyć? Czy po pewnym czasie ponownie wystawić TW na te same raty?

30 października 2019

Skoro upomnienie zostało niepoprawnie wystawione, to nie można pobierać kosztów upomnienia.

30 października 2019

Do daty zgonu właściciela, nowa deklaracja od nowego właściciela od miesiąca zgonu poprzedniego właściciela. Kwoty wpłacone po zgonie do wyjaśnienia, mogą stanowić nadpłatę osoby wpłacającej.

30 października 2019

Nie ma możliwości po 6 września 2019 r. uchwalenia uchwały podwyższającej stawki na starych przepisach.

30 października 2019

Takie regulacje winny wynikać z regulaminu jako element wymagań dotyczących kompostowania, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi nie muszą być zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika/worka na bio.

30 października 2019

Egzekucja była bezpodstawna. Właścicielom tym należy doręczyć zawiadomienie z pouczeniem do egzekucji.

30 października 2019

Ale czy zawiadomienie ma być wysłane na zaległości za lata 2015, 2016, 2019 każde osobno, czy w jednym zawiadomieniu można ująć wszystkie zaległości z tych lat ?

30 października 2019

Pani Agato, czy w tym roku będzie jeszcze Pani prowadziła szkolenie w Toruniu bądź w Bydgoszczy?

31 października 2019

Obowiązek segregacji winien wynikać z Regulaminu.

31 października 2019

Od I 2017 nie ma opłaty na kartotece nieżyjącego właściciela. Nadpłata od I 2017 r., która jeżeli z dowodu wpłaty wynika, że wpłacała druga osoba może być zaliczona na poczet zaległej opłaty od drugiej osoby należnej od I 2017. Termin złożenia deklaracji przez drugą osobę nie ma znaczenia. Również pozdrawiam :)

31 października 2019

Można ująć wszystkie w jednym zawiadomieniu.

31 października 2019

Dobrze, z wyjątkiem jednego elementu - nie ma możliwości uchwalenia nowych stawek dla mieszkańców "po staremu" tj. dla zmieszanych. Podejmując uchwałę po 6.09.2019 r. rada określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, a nie jak przed zmianą - stawki opłaty jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny. A jak wprowadza stawkę opłaty za niewykonanie obowiązku, to konieczna jest zmiana wzoru deklaracji.

31 października 2019

12 miesięcy od 6.09.2019 r.

31 października 2019

Osobom niesegregującym i osobom segregującym - właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - wezwanie do złożenia deklaracji.

31 października 2019

Od 6.09.2019 r. nie można już wszcząć postępowania, jeżeli właściciel nie płaci kwoty z zawiadomienia. Należy doręczyć nowe zawiadomienie z klauzulą do egzekucji.

31 października 2019

1. pierwszy przypadek - zmiana od 10.2019, drugi przypadek - jeżeli 12.11.2019 to jak pierwszy przypadek, jeżeli w kolejnych dniach od miesiąca złożenia. 2 . pierwszy przypadek - zmiana od 11.2019, drugi przypadek - jeżeli 12.11.2019 to tak jak pierwszy przypadek, jeżeli w kolejnych dniach - od miesiąca złożenia.

31 października 2019

Zaległości pozostają. Wszczęcie ponownej egzekucji po ujawnieniu majątku.

1 listopada 2019

Proszę o informację do kiedy wyznaczyć termin złożenia deklaracji za odpady? Opłata będzie obowiązywać od 1 stycznia 2020 (termin płatności do końca marca), zostanie zmieniona metoda- od osoby. Czy można w uchwale zapisać termin składania deklaracji np. do końca stycznia, a kto w tym okresie nie złoży to wzywać do złożenia deklaracji. Czy można składać deklarację już wcześniej np. w grudniu? Proszę o pomoc, pozdrawiam serdecznie

3 listopada 2019

Co grozi podczas kontroli RIO za nie wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych przez okres ponad jednego roku?

6 listopada 2019

Dzień dobry, proszę o pomoc: czy podpis na zawiadomieniu o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami może być wygenerowany elektronicznie czy wszystko musi zostać podpisane odręcznie? Dziękuje i pozdrawiam.

6 listopada 2019

Zmiana stawki w 2016r. Wysłano zawiadomienie. W 2019 roku wystawiono decyzję -zaległości za okres VI-XII 2018.Zaległość zapłacono. Od I 2019 do IX 2019 znowu brak wpłat. Zmiana stawki od VIII 2019. Wysłano zawiadomienie bez pouczenia. 1)Przed wysłaniem upomnienia wystawiam ponowne dwa zawiadomienia z pouczeniem (dot. stawka 2016 i dot.stawka 2019), czy może jedno wspólne? 2)Czy wysyłam dwa upomnienia osobne I-VII 2019 i osobne VIII-IX 2019? 3)Czy zawiadomienie wysłać razem z upomnieniem, czy upomnienie dopiero jak otrzymam zwrotkę, że otrzymano powtórne zawiadomienie.

7 listopada 2019

Bydgoszcz 29 listopada firma - http://www.pomorskiecentrum.pl/

13 listopada 2019

Pani Agato czy w związku z wprowadzeniem zwolnień w przypadku posiadania kompostownika, RODO jesteśmy zobowiązani do zbierania wszystkich deklaracji od nowa od mieszkańców, czyli mamy wyznaczyć termin na złożenie nowej? deklaracji. Czy nie ma tego obowiązku i wówczas kto złoży deklarację i zadeklaruje kompostownik będzie posiadał zwolnienie a co wtedy z osobami które nie segregują odpadów - mają mieć naliczoną opłatę podwyższoną?

18 listopada 2019

Lila 16 października 2019 Witam, mam pytanie jak poprawnie należy liczyć zmiany: 1. Wyjazd za granicę 01.10.2019 r., deklaracja złożona do 10.11.2019, lub drugi przypadek deklaracja złożona po 11.11.2019 r. 2. Przeprowadzka na inną gminę lub wyjazd do akademika- w dniu np. 01.10.2019 deklaracja złożona do 10.11 i drugi przypadek zlożona po 10.11.2019 r. Agata Dzięgiel-Matras @ Lila 16 października 2019 31 października 2019 1. pierwszy przypadek - zmiana od 10.2019, drugi przypadek - jeżeli 12.11.2019 (11 dn ustawowo wolny) to jak pierwszy przypadek, jeżeli w kolejnych (13 i dalej) dniach od miesiąca złożenia. 2 . pierwszy przypadek - zmiana od 11.2019, drugi przypadek - jeżeli 12.11.2019 to tak jak pierwszy przypadek, jeżeli w kolejnych dniach - od miesiąca złożenia. Pani Agato przypadek przy wyprowadzce poza teren gminy od 1.10.2019 r. Pisze Pani że jeśli złoży do 10.11 deklarację zmieniającą to nie płaci od 11 (zgodnie z przepisem mówiącym o tym że osoby wyprowadzające się poza teren miesiąc w którym się przeprowadzają opłacają w starej gminie) natomiast w przypadku gdy deklarację złoży po terminie czyli np. 15.11 to wskazuje Pani że zmiana od miesiąca złożenia czyli i tak listopad? jeśli złoży np. 15 listopada to ten miesiąc jest miesiącem złożenia.

19 listopada 2019

Pani Agato... Co zrobić z podatnikami, którzy mieli do tej pory wydaną decyzję określającą wysokość opłaty jeśli nastąpi zmiana stawki: wysyłamy im normalnie zawiadomienie czy wezwanie do złożenia deklaracji, a gdy jej nie złożą to decyzja na podstawie art. 6o???

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl