Tarcza 3.0
Tarcza 3.0

W dniu 16 maja weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 opublikowana w Dz. U. poz. 875.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

W ustawie zostały wprowadzone m. in. zmiany do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Wart. 46 pkt 20 ustawy uchylono art. 15zzr i art. 15zzs, czyli:

  • wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów prawa administracyjnego,
  • wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów procesowych.

Terminy z art. 15zzr i art. 15zzs, których bieg nie rozpoczął się oraz uległ zawieszeniu rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 68)

Zgodnie z art. 76 ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 16 maja 2020 r.
Terminy rozpoczynają bieg 23 maja 2020 r.❗️

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wprowadzono również zmiany związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 40)

Termin 6 września 2020 r. został przesunięty na 31 grudnia 2020 r. w zakresie:

  • dostosowania uchwał rady wydanych przed 6 września 2019 r. do zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (m.in. uchwał w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
  • zmiany sposobu określania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla rodzinnych ogrodów działkowych,
  • dostosowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek do wysokości nie wyższej niż stawki maksymalne.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl