Regulamin zakupu

Regulamin zakupu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy regulamin wymaga akceptacji.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie następujące pojęcia, oznaczają:

SKLEP - prowadzony przez Centrum Informacji Podatków Lokalnych GLOSATOR Agata Dzięgiel-Matras z siedzibą: 31-419 Kraków, ul. Kwartowa 26/47, NIP: 945 112 75 52, Regon: 120303101, adres email: podatki.lokalne@gmail.com tel. 603 671 407, sklep internetowy działający pod adresem www.podatkowyreferat.pl
KLIENT - Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
PRODUKT – książka w formacie pdf.

 1. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 2. SKLEP prowadzi sprzedaż książek za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o produktach zamieszczone są na stronie www.podatkowyreferat.pl. Treści dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zaproszenie do składania ofert przez KLIENTA.
 3. Zamówienia od KLIENTÓW są przyjmowane przez wypełnienie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.podatkowyreferat.pl - 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 4. Do dokonywania zakupów w SKLEPIE niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto KLIENTA należy uruchomić stronę internetową www.podatkowyreferat.pl i wypełnić formularz rejestracji, w tym podać adres e-mail i określić hasło do konta.
 5. W celu złożenia zamówienia KLIENT zobowiązany jest dokonać: wyboru zamawianych produktów oraz wyboru sposobu płatności.
 6. W terminie 24 godzin (z wyłączeniem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych) od momentu otrzymania e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień KLIENT otrzyma e-maila zawierającego zakupiony produkt w formie pliku pdf.
 7. SKLEP nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji zamówień oraz z e-maila zawierającego zakupiony produkt, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie KLIENTA (np. przepełniona skrzynka mailowa).

III. ZABEZPIECZENIA PLIKÓW

 1. Zabrania się kopiowania plików oraz udostępniania osobom trzecim.
 2. Każdy zakupiony plik może być wykorzystywany wyłącznie przez osobę która go zakupiła, kopiowanie i rozpowszechnianie stanowi naruszenie praw autorskich.
 3. Nabywca ma prawo do przechowywania go na twardym dysku swojego komputera oraz innych nośnikach elektronicznych w celu zapoznania się z treścią utworu.

IV. ZASADY SPRZEDAŻY PLIKÓW ELEKTRONICZNYCH

 1. Zamówienie może obejmować dowolną ilość sztuk. Składając zamówienie KLIENT powinien zapoznać się z opisem danej książki.
 2. Realizacja zamówienia zawierającego rozpoczyna się po otrzymaniu przez SKLEP potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności.
 3. KLIENT może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu dokonania płatności.
 4. Płatności za zamówienie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej można dokonać za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.
 5. Jeżeli nie jest możliwe z przyczyn formalnych dokonanie płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl po zweryfikowaniu KLIENTA (Urząd Gminy/Miasta, Instytucje) zmówienie jest przyjmowane do realizacji po złożeniu, a płatność jest dokonywana na podstawie faktury (przelew na wskazany rachunek bankowy).
 6. Wszystkie ceny zamieszczone na stronie internetowej podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym pliku jest wiążąca w chwili złożenia przez KLIENTA zamówienia.
 7. Po otrzymaniu przez SKLEP potwierdzenia dokonania płatności, SKLEP prześle KLIENTOWI, na konto KLIENTA plik zawierający książkę w formacie pdf.
 8. Pobranie wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej tego pliku.
 9. SKLEP zastrzega że, pliki zostały zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich.

V. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. KLIENT ma prawo do rezygnacji z zamówienia (odstąpienia od umowy) w każdym czasie jeżeli zamówienie nie zostało przez niego opłacone.
 2. Jeżeli książka została dostarczona do KLIENTA, traci on prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2012 r., poz. 1225 z późn. zm).

VI. ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW

 1. Zasady korzystania z książki w pliku pdf:
  • zakup upoważnia do korzystania przez KLIENTA, który zakupił plik, tylko dla własnego użytku, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu lub/i w opisie zamieszczonym przy danym pliku, w tym także zastosowanych przez SKLEP lub inny podmiot zabezpieczeń technicznych,
  • z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów ustawy z  4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 60, poz.90 z późn.zm), KLIENT nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego pliku, jego fragmentów, kopii w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji pliku, usuwania błędów pliku.
  • wszelkie prawa są zastrzeżone chyba, że właściciel praw autorskich udzieli wyraźnej licencji. Z wyjątkiem sytuacji dopuszczalnych przez prawo lub uzyskania zgody uprawnionego z tytułu praw autorskich, jakiekolwiek powielanie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie czy inne rozpowszechnianie towaru lub jego fragmentów jest zabronione. Zakupiony towar nie może być przedmiotem dystrybucji i sprzedaży handlowej.
 2. KLIENT jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:
  • pobrany plik jest uszkodzony,
  • pobrany plik nie uruchamia się (po otrzymaniu pliku na konto KLIENTA oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie)
 3. W takim przypadku Klient powinien zgłosić reklamację, podając numer zamówienia, którego dotyczy reklamacja. SKLEP, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje KLIENTA o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji SKLEP ponownie dostarczy zamówione pliki.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl