Książki
Blog Podatkowy Referat
Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm
Poprawki Senatu przyjęte przez Sejm

Sejm RP w piątek 19 lipca przyjął wszystkie poprawki wniesione przez Senat do ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzone poprawki dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to m. in.

  • wyłączenie możliwości wyrażenia zgody właściciela nieruchomości na przystąpienie do gminnego systemu zbierania odpadów w przypadku nieruchomości, które są w części nieruchomościami, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomościami niezamieszkanymi. Część nieruchomości, która jest częścią niezamieszkaną stanowi obowiązkowy przedmiot zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
  • wskazanie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jako objęte gminnym system zbierania odpadów. Wyrażenie zgody właściciela nieruchomości na przystąpienie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (pomimo tego, że jest to nieruchomość niezamieszkana),
  • zmiana zasady określania wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W miejsce wielokrotności (od 2 do 4) maksymalnej stawki opłaty podstawowej wynikającej z przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę wprowadzono wielokrotność wysokości stawki ustalonej przez radę gminy.
Kategorie bloga
Najnowsze wpisy
Adnotacja zamieszczona na decyzji

Na wniosek producenta rolnego, wójt, burmistrz (prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego przyznaje zwrot podatku. Przyznanie zwrotu podatku akcyzowego ma formę decyzji.

Zmiany od 6 września 2019 r.

W Dzienniku Ustaw z 22 sierpnia 2019 r. poz. 1579 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 

Blog chmura tagów
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl