Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

e-Doręczenia w podatkach i opłatach lokalnych - 7 grudnia 2023 r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 290,00 zł 290.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"E-DORĘCZENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH"

 

Termin:

7 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

E-DORĘCZENIA W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

 

Organy podatkowe oraz wierzyciele są zobowiązani do doręczania korespondencji zgodnie z zasadami uregulowanymi w ustawie o doręczeniach elektronicznych, tj.  na adres do doręczeń elektronicznych. Zmianie ulegają zasady przyjmowania i doręczania pism uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa i ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Deklaracje podatkowe mogą być wysłane przez podatników na adres do doręczeń elektronicznych.

 

 1. Obowiązek stosowania przez jednostki samorządu terytorialnego i ich związki (organy podatkowe i wierzycieli) przepisów ustawy o doręczeniach elektronicznych w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.  Termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych do doręczania korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych.

 2. Zasady doręczania korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych. Baza adresów do doręczeń elektronicznych. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego a publiczna usługa hybrydowa. Skutki prawne wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych. Konsekwencje dla podatnika, organu podatkowego i wierzyciela.
 3. Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych przez podmiot publiczny. Doręczanie korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych przez organ podatkowy i wierzyciela (wójta, burmistrza, prezydenta miasta).

 4. Kategorie podatników podatków i opłat lokalnych (w tym pełnomocników) zobowiązanych do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych. Kategorie podatników podatków i opłat lokalnych z możliwością posiadania adresu do doręczeń elektronicznych.
 5. Dowody wysłania i dowody otrzymania korespondencji w świetle ustawy o doręczeniach elektronicznych. Zasady wystawienie dowodu otrzymania.

 6. Sposoby i ich kolejność w zakresie doręczania pism w świetle ustawy Ordynacja podatkowa. Doręczenie pisma przez organ podatkowy na adres do doręczeń elektronicznych jako forma doręczania korespondencji. Doręczenie pisma w siedzibie organu podatkowego. Doręczenie pisma przesyłką rejestrowaną. Doręczenie pisma przez sołtysa.

 7. Zasady doręczania na adres do doręczeń elektronicznych uregulowane w ustawie Ordynacja podatkowa. Doręczanie pism na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

 8. Doręczenie wydruku pisma odzwierciedlającego pismo utrwalone w postaci elektronicznej. Przesłanki stanowiące podstawę do korzystania z doręczenia wydruku pisma przez organ podatkowy. Obowiązkowe elementy wydruku pisma utrwalonego w postaci elektronicznej.

 9. Reguły postępowania z podaniami utrwalonymi w postaci elektronicznej wniesionymi przez podatnika na adres do doręczeń elektronicznych.
 10. Wysłanie deklaracji podatkowej (informacji podatkowej) na adres do doręczeń elektronicznych. Szczegółowe regulacje dotyczące wysyłania deklaracji i informacji w ustawach podatkowych. Regulacje dotyczące wysyłania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zmiana zapisu uchwały rady gminy w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 11. Zasady doręczania na adres do doręczeń elektronicznych uregulowane w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego jako forma doręczania korespondencji. Doręczanie upomnień przez wierzyciela na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

290 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl