Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r.

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 258,00 zł 258.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w 2023 r.” to zbiór informacji, przykładów i wzorów dokumentów dotyczących zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, ze szczególnym uwzględnieniem zwrotu podatku w sierpniu 2023 r. Publikacja szczegółowo i praktycznie omawia poszczególne przepisy ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Dane szczegółowe:

E-book (książka w postaci elektronicznej) w formacie .pdf

Liczba stron: 328

Format: B5

Cena: 258,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2023 (stan prawny: 14 lipca 2023 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-951447-9-0

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

Spis treści

O autorce

Wykaz skrótów

Wykaz wzorów dokumentów

Wstęp

Przepisy obowiązujące wyłącznie w 2023 r.

 1. Stawka zwrotu podatku w sierpniu 2023 r.
 2. Producent rolny uprawniony do zwrotu podatku akcyzowego w sierpniu 2023 r.
 3. Zwrot podatku w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni za 12 miesięcy

Art. 1 [Zakres i przedmiot ustawy]

 1. Zasady i tryb zwrotu podatku akcyzowego
 2. Oznaczenie oleju napędowego kodem CN

Art. 1a [Zmiany oznaczeń w Nomenklaturze Scalonej]

Art. 2 [Stosownie przepisów KPA]

 1. Czynny udział strony
 2. Wyłączenie od udziału w postępowaniu
 3. Wezwanie wnioskodawcy
 4. Wszczęcie postępowania
 5. Dowód w postępowaniu
 6. Decyzja jako forma rozstrzygnięcia sprawy

Art. 3 [Producent rolny]

 1. Podmiot uprawniony do zwrotu podatku
 2. Definicja producenta rolnego
 3. Dokumentowanie statusu producenta rolnego
 4. Pierwszeństwo posiadacza zależnego
 5. Zgoda współposiadaczy na wypłatę zwrotu podatku

Art. 3a [Przeciwwskazania do zwrotu podatku]

Art. 4 [Ustalenie kwoty oraz limitu zwrotu podatku]

 1. Kwota zwrotu podatku w ramach rocznego limitu
 2. Zasady ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego
 3. Ustalenie kwoty zwrotu podatku oraz podwyższonego limitu rocznego w sierpniu 2023 r.
 4. Ustalenie średniej rocznej liczby DJP

Art. 5 [Decyzja w sprawie zwrotu podatku]

 1. Decyzja jako forma przyznania zwrotu podatku
 2. Właściwość rzeczowa i miejscowa
 3. Decyzje wydawane z wniosku złożonego w sierpniu w 2023 r.
 4. Zwrot podatku akcyzowego jako pomoc publiczna

Art. 6 [Wniosek o zwrot podatku]

 1. Terminy składania wniosku o zwrot
 2. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych i bydła
 3. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
 4. Faktura jako załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego
 5. Dokument z ARiMR jako załącznik do wniosku

Art. 7 [Wypłata zwrotu podatku]

Art. 8 [Dotacja celowa na zwrot podatku]

 1. Wniosek o dotację
 2. Rozliczenie dotacji i sprawozdanie rzeczowo-finansowe

Art. 9 [Nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobrany zwrot podatku]

Art. 11 [Wejście wżycie przepisów ustawy]

Wybrane przepisy prawa

Najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego (18.10.2022 r.)

Pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego (07.07.2023 r.)

 

Wzory dokumentów

Wzór 1 Oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu producenta w 2022 r. (opracowanie własne)

Wzór 2 Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika (wzór ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi)

Wzór 3 Pismo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie załatwienie wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Wzór 4 Wniosek pracownika o wyłączenie od udziału w postępowaniu w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wzór 5 Wezwanie do usunięcia braków we wniosku

Wzór 6 Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

Wzór 7 Wezwanie do złożenia wyjaśnień

Wzór 8 Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w związku ze śmiercią wnioskodawcy

Wzór 9 Oświadczenie producenta rolnego w sprawie dzierżawy użytków rolnych

Wzór 10 Oświadczenie producenta rolnego w sprawie posiadania samoistnego użytków rolnych

Wzór 11 Oświadczenie producenta rolnego w sprawie braku przeciwwskazań do zwrotu podatku akcyzowego

Wzór 12 Wyrażenie zgody na zmianę decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego

Wzór 13 Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do wniosku złożonego w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. z limitem ustalonym na postawie wniosku złożonego w okresie od 1 do 28 lutego 2023 r.

Wzór 14 Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. po raz pierwszy w 2023 r.

Wzór 15 Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów

Wzór 16 Decyzja w sprawie częściowego zwrotu podatku akcyzowego i odmowy zwrotu podatku w pozostałym zakresie

Wzór 17 Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w części dotyczącej limitu rocznego

Wzór 18 Decyzja odmawiająca zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu

Wzór 19 Decyzja uchylająca decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl