Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r. - publikacja elektroniczna

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 200,00 zł 200.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2024 r.” przedstawia zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej począwszy od wniosku o zwrot podatku poprzez ustalenie rocznego limitu zwrotu i kwoty zwrotu do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i realizacji innych obowiązków związanych ze zwrotem podatku akcyzowego. Publikacja zawiera w szczególności opis następujących zagadnień:

 1. Zasady sporządzania i składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do użytków rolnych, bydła, świń, owiec, kóz i koni. Stosowanie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku oraz w przypadku wątpliwości, co do rozstrzygnięcia wniosku.

 2. Załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego - kopie umów oraz oświadczenia do wniosku. Faktura VAT z NIP, faktura bez numeru NIP, paragon z NIP – dokumenty stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Postępowanie z kopiami ww. dokumentów.

 3. Podmiot uprawniony do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (pojęcie producenta rolnego, posiadacz samoistny, posiadacz zależny użytków rolnych stanowiących gospodarstwo rolne, oświadczenie w sprawie dzierżawy użytków rolnych, zgoda współposiadaczy).

 4. Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

 5. Ustalenie limitu zwrotu podatku akcyzowego w przypadku wniosku złożonego w I terminie 2024 r. Skutki zmiany w trakcie roku posiadacza użytków rolnych. Zasady ustalania limitu zwrotu podatku akcyzowego do dwóch miejsc po przecinku.

 6. Ustalenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego przysługującej producentowi rolnemu. Kwota zwrotu przysługująca zbywcy i nabywcy. Zasady ustalania kwoty zwrotu podatku akcyzowego do dwóch miejsc po przecinku.

 7. Postępowanie w przypadkach śmierci producenta rolnego: przed terminem składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego, przed wydaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, po wydaniu decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

 8. Zasady wydawania decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. Obowiązkowe elementy decyzji. Wzory decyzji, w tym decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego oraz decyzja zmieniająca decyzję o zwrocie podatku akcyzowego.

 9. Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

 10. Zwrot podatku akcyzowego jako pomoc publiczna, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego, podanie do publicznej wiadomości wykazu producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego.

 11. Wniosek o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

W publikacji zostały zamieszczone wzory dokumentów:

 • Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej bez rozpatrzenia.

 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 • Oświadczenie producenta rolnego w sprawie dzierżawy użytków rolnych.
 • Oświadczenie producenta rolnego w sprawie posiadania samoistnego użytków rolnych.

 • Oświadczenie producenta rolnego w sprawie braku przeciwwskazań do zwrotu podatku akcyzowego wskazanych w art. 3a ustawy.
 • Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w związku ze śmiercią wnioskodawcy

 • Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r.

 • Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r.

 • Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2024 r. po raz pierwszy w 2024 r.

 • Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

 • Decyzja w sprawie częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu i odmowy w pozostałym zakresie.

 • Wyrażenie zgody na zmianę decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 lutego do 29 lutego 2024 r.

 • Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w części dotyczącej limitu rocznego.

 • Decyzja odmawiająca zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu.

 • Decyzja uchylająca decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu.

 

Dane szczegółowe:

E-book w formacie pdf

Liczba stron: 123 (4,4 MB) obejmuje opis ww. zagadnień, przepisy prawa oraz wyjaśnienia MRiRW.

Format do druku: A4

Cena: 200,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2024 (stan prawny: 1 lutego 2024 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-961515-3-7

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl