Jak zamówić warsztaty?
 1. Wybierz, które warsztaty chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam": Przelewy24.pl (płatność elektroniczna), Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy), Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Nie zakładaj konta, kliknij "Złóż zamówienie".
 4. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 5. W części "Dane adresowe" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Urzędu zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Jak kupić e-book?
 1. Wybierz, który e-book chcesz zakupić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam".
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna)
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy)
  • Przelew (wpłata na konto bankowe)
 3. Nie zakładaj konta, kliknij "Złóż zamówienie".
 4. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 5. W części "Dane adresowe" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Urzędu zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 7. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 8. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w 2022r. - 10 lutego 2022r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 240,00 zł 240.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W 2022 R."

 

Termin:

10 lutego 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

 

Wskazówka:

Dwukrotnie w trakcie każdego roku, istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot przyznaje wójt, burmistrz, prezydent miasta w drodze decyzji w odpowiedzi na złożony wniosek przez producenta rolnego.

Od 2022 r. następuje zmiana w zakresie zasad ustalania wysokości zwrotu podatku akcyzowego. Ulega zwiększeniu limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła.

 • Czy faktura bez numeru NIP jest podstawą do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
 • Czy wnioskodawca może wpisać do wniosku użytki rolnego współmałżonka?
 • Czy posiadacz stada bydła jest producentem rolnym?
 • Czy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego jest pomocą de minimis?

Na wszystkie powyższe oraz kolejne pytania odpowiem podczas warsztatów.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM W 2022 R.

 1. Podmioty uprawnione do uzyskania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (definicja producenta rolnego, dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, posiadacz samoistny, posiadacz zależny, współposiadacz, małżonek).

 2. Właściwość miejscowa w zakresie przyznania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

 3. Zasady sporządzania i składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r.

 4. Faktury VAT z NIP, faktura bez numeru NIP, paragon z NIP – dokumenty stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. Kopie ww. dokumentów.

 5. Postępowanie w przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku. Postępowanie w przypadku wątpliwości, co do rozstrzygnięcia wniosku.
 6. Oświadczenie składane na wniosek strony w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 7. Zmiany w zakresie ustalenia limitu zwrotu podatku akcyzowego obowiązujące od 2022 r. Możliwość zmiany rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego w trakcie roku. Zmiana w trakcie roku posiadacza użytków rolnych.

 8. Ustalenie kwoty zwrotu podatku akcyzowego przysługującej producentowi rolnemu. Kwota zwrotu przysługująca zbywcy i nabywcy.

 9. Postępowanie w przypadku śmierci producenta rolnego przed terminem składania wniosku o zwrot podatku akcyzowego, przed wydaniem decyzji o zwrocie podatku akcyzowego, po wydaniu decyzji.
 10. Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (elementy decyzji, wzory decyzji, decyzja o odmowie zwrotu podatku akcyzowego, decyzja zmieniająca decyzję o zwrocie podatku akcyzowego).

 11. Terminy wypłaty zwrotu podatku akcyzowego z wniosku składanego w lutym 2022 r.
 12. Zwrot podatku akcyzowego jako pomoc publiczna, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego, podanie do publicznej wiadomości wykazu producentów rolnych, którym przyznano zwrot podatku akcyzowego.

 13. Sporządzenie wniosku o przekazanie gminie dotacji na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 14. Sporządzenie sprawozdania i rozliczenia dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Wzory dokumentów zamieszczone w materiale szkoleniowym:

 • Wezwanie do usunięcia braków we wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 • Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej bez rozpatrzenia.

 • Wezwanie do złożenia wyjaśnień w sprawie złożonego wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 • Oświadczenie producenta rolnego w sprawie dzierżawy użytków rolnych.

 • Oświadczenie producenta rolnego w sprawie braku przeciwwskazań do zwrotu podatku akcyzowego wskazanych w art. 3a ustawy.
 • Zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

 • Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 28 lutego 2022 r.

 • Decyzja w sprawie częściowego zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu.
 • Decyzja w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu z wniosku złożonego w terminie od 1 do 31 sierpnia 2022 r.

 • Decyzja zmieniająca decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu w części dotyczącej limitu rocznego.

 • Decyzja odmawiająca zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu.

 • Decyzja uchylająca decyzję w sprawie zwrotu podatku akcyzowego producentowi rolnemu.

 • Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w związku ze śmiercią wnioskodawcy.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

240 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • warsztaty on-line,
 • materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • Połączenie z Internetem.
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • 2GB pamięci RAM (zalecane 4GB lub więcej),
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
 • Aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera
 • Komputer stacjonarny wyposażony w głośniki, mikrofon, ew. kamerę.
 • Laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą.
 • Możliwość uczestnictwa przez aplikację na smartfonie.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl