Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zmiany w egzekucji administracyjnej podatków lokalnych - publikacja elektroniczna

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 200,00 zł 200.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Zmiany w egzekucji administracyjnej podatków lokalnych” przedstawia obowiązujące od 25 marca 2024 r. zmiany wprowadzone ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556) w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

 1. Zmiana w zakresie czasowego odstąpienia od czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.  Rezygnacja z ujmowania odsetek i kosztów upomnienia w kwocie stanowiącej podstawę do czasowego niepodejmowania czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
 2. Zmiana zasad przedawnienia kosztów upomnienia. Przedawnienie obowiązku zapłaty kosztów upomnienia  wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem. Zasada przedawnienia kosztów upomnienia w przypadku gdy w upomnieniu ujęto więcej niż jedną należność pieniężną.

 3. Reguła postępowania w zakresie przedawniania obowiązku zapłaty kosztów upomnienia w przypadku gdy obowiązek ich zapłaty powstał przed dniem 25 marca 2024 r. Zasady przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia stosowane do 25 marca 2024 r. wraz z przykładami. Zasady przedawnienia obowiązku zapłaty kosztów upomnienia w przypadku gdy postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte i niezakończone przed dniem 20 lutego 2021 r. 

 4. Doprecyzowanie zasad stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do czynności wierzyciela podejmowanych przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego.
 5. Wprowadzenie obowiązku przekazywania przez wierzyciela wraz tytułem wykonawczym informacji dotyczącej danych: małżonka zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym, podmiotu niebędącego zobowiązanym a właścicielem przedmiotu hipoteki przymusowej oraz  podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową.

 6. Uzupełnienie tytułu wykonawczego o dane zobowiązanego będącego osobą fizyczną w zakresie imienia ojca i matki zobowiązanego oraz datę urodzenia zobowiązanego. Wpływ zmiany na wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określony uchwałą rady gminy stosownie do art. 6m ust. 1b pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 7. Zmiany dotyczące dalszego i kolejnego tytułu wykonawczego. Zniesienie obowiązku wskazywania przez wierzyciela w dalszym i kolejnym tytule wykonawczym informacji o nadaniu tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej. 
 8. Nowe wzory tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej TW-1 i TW-3. Możliwość stosowania nie dłużej niż przez 6 miesięcy od 25 marca 2024 r. dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych TW-1 i TW-3.

 9. Zmiana zasad sporządzania zmienionego tytułu wykonawczego w przypadku niezapłacenia kolejnej raty wynikającej z decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty należności pieniężnej i zwiększenia dochodzonej należności pieniężnej.

 10. Zmiana zasad w przypadku niedotrzymania terminu płatności którejkolwiek z rat, na jakie zostały rozłożone podatek lub zaległość podatkowa. Wygaśniecie z mocy prawa  decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej w zakresie wszystkich niezapłaconych rat w przypadku niedotrzymania terminu płatności trzech rat. Stosowanie przepisów dotychczasowych do wygaśnięcia decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej wydanych przed dniem 25 marca 2024 r.

 

Dane szczegółowe:

E-book w formacie pdf

Liczba stron: 109 (12,9 MB) obejmuje opis ww. zagadnień oraz przepisy prawa.

Format do druku: A4

Cena: 200,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2024 (stan prawny: 25 marca 2024 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-961515-7-5

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl