Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego - 6 października 2022r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 270,00 zł 270.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO"

 

Termin:

6 października 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO

 

Wierzyciel jest zobowiązany zawiadomić organ egzekucyjny o zmianie mającej wpływ na prowadzoną wobec podatnika egzekucję administracyjną. Obowiązek ten wynika z art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Elektroniczne zawiadomienie wierzyciela (eZW) jest jednym z elementów aplikacji eTW.

 

 1. Podstawy prawne obowiązku zawiadamiania organu egzekucyjnego oraz reguły przekazywania zawiadomienia przez wierzyciela. Okres przejściowy obowiązujący do końca roku 2022.

 2. Wzór zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (eZW). Rodzaje informacji ujęte w zawiadomieniu.

 3. Zmiana wysokości należności pieniężnej w tytule wykonawczym wynikająca z jej zapłaty wierzycielowi jako przesłanka zawiadomienia organu egzekucyjnego. Reguły zaliczania wpłat przy ciążących na podatniku zaległościach podatkowych, uregulowane w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Zasady wydawania postanowienia w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia. Dane wykazywane w zawiadomieniu dotyczące wysokość należności pieniężnej, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia - uzyskane, pozostałe do wyegzekwowania, na dzień sporządzenia zawiadomienia.

 4. Wyegzekwowanie należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny (np. komornika sądowego) jako przesłanka zawiadomienia organu egzekucyjnego. Kolejność zaspokajania należności z kwoty uzyskanej z egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego oraz sposób naliczania odsetek za zwłokę w sądowym postępowaniu egzekucyjnym. Dane wykazywane w zawiadomieniu dotyczące wysokość należności pieniężnej, odsetek za zwłokę i kosztów upomnienia.

 5. Przedawnienie należności pieniężnej jako przesłanka zawiadomienia organu egzekucyjnego. Zasady obliczania biegu terminu przedawnienia. Przerwanie biegu terminu przedawnienia w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 6. Korekta deklaracji zmniejszająca wysokość należności pieniężnej jako przesłanka zawiadomienia organu egzekucyjnego. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 7. Inne zdarzenia wygaśnięcia w całości albo w części należności pieniężnej jako przesłanka zawiadomienia organu egzekucyjnego. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 8. Udzielenie ulgi uznaniowej: odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej jako zdarzenia powodujące zawieszenie postępowania egzekucyjnego oraz obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 9. Ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego jako przesłanka zawiadomienia organu egzekucyjnego. Zasady postępowania organu podatkowego w przypadku niedotrzymania terminu płatności odroczonej zaległości podatkowej lub terminu płatności raty rozłożonej zaległości podatkowej oraz niedotrzymania terminu płatności trzech kolejnych rat, na jakie została rozłożona zaległość podatkowa. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 10. Udzielenie ulgi uznaniowej: umorzenie zaległości podatkowej oraz obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego. Dane wykazywane w zawiadomieniu.

 11. Przerwy w naliczaniu odsetek za zwłokę po wystawieniu tytułu wykonawczego jako podstawa do przekazania zawiadomienia do organu egzekucyjnego.

 12. Pozostałe informacje wymagające sporządzenia zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego.

 13. Zawiadomienie dotyczące wierzyciela oraz zawiadomienie dotyczące zobowiązanego.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się dochodzeniem zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

270 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl