Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zaświadczenia z podatków i opłat lokalnych - 13 kwietnia 2023r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 270,00 zł 270.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"ZAŚWIADCZENIA Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH"

 

Termin:

13 kwietnia 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

ZAŚWIADCZENIA Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Ustawa Ordynacja podatkowa w dziale VIIIa reguluje zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy. Zaświadczenia wydawane są w oparciu w dokumentację będącą w posiadaniu organu podatkowego w zakresie podatków i opłat lokalnych. Nie w każdym przypadku i nie dla każdego wnioskodawcy organ podatkowy jest zobowiązany i uprawniony do wydania zaświadczenia.

 

 1. Przesłanki wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy. Interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Ograniczenia wynikające z prowadzonej ewidencji, rejestrów i innych danych będących w posiadaniu organu podatkowego. Przykłady danych, co do których organ podatkowy nie prowadzi rejestrów oraz ewidencji. Informacje zawarte w zaświadczeniu jako dane objęte tajemnicą skarbową.

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia: wyrażenie żądania, podstawa żądania, uzasadnienie wniosku, informacje o sposobie odbioru. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku.
 3. Termin wydania zaświadczenia.

 4. Odmowa wydania zaświadczenia. Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie. Wydanie zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy. Postanowienie jako forma odmowy wydania zaświadczenia.

 5. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy na formularzach wynikających z ustalonych wzorów w rozporządzeniu w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, na formularzach własnych organów podatkowych, na formularzach przedłożonych przez wnioskodawcę.
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W). Zakres danych w zaświadczeniu: prowadzone postępowania mającego na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych wnioskodawcy, dane dotyczące zaległości podatkowej odroczonej lub rozłożonej na raty. Zaległości wnioskodawcy w przypadku odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe.

 7. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S). Wnioskodawca - osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą.
 8. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z). Wnioskodawca - zbywający,  wnioskodawca nabywca - zgoda zbywającego.

 9. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (ZAS-P). Wnioskodawca - ściśle określony podmiot - za zgodą podatnika, wyjątek - małżonek podatnika pozostający z podatnikiem we wspólności majątkowej (oświadczenie ORD-M).

 10. Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZ). Wnioskodawca - właściciel przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym(ZAS-HZU). Wnioskodawca - właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
 11. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

 12. Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty podatku.
 13. Opłata skarbowa od wydawanych zaświadczeń na wniosek. Cel użycia zaświadczenia. Stawka opłaty skarbowej. Zaświadczenie nie podlegające opłacie skarbowej. Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia. Obowiązek adnotacji o wysokości uiszczonej opłaty, wyłączeniu lub zwolnieniu od opłaty skarbowej.

 14. Rejestr wydawanych zaświadczeń.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się wydawaniem zaświadczeń z zakresu  podatków i opłat lokalnych.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

270 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl