Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Zaświadczenia dotyczące podatków i opłat lokalnych - publikacja elektroniczna

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 200,00 zł 200.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Zaświadczenia dotyczące podatków i opłat lokalnych” przedstawia zasady wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o posiadaną dokumentację, a w szczególności:

 1. Przesłanki wydawania zaświadczeń przez organ podatkowy. Interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego. Ograniczenia wynikające z prowadzonej ewidencji, rejestrów i innych danych będących w posiadaniu organu podatkowego. Przykłady danych, co do których organ podatkowy nie prowadzi rejestrów oraz ewidencji. Informacje zawarte w zaświadczeniu jako dane objęte tajemnicą skarbową.

 2. Wniosek o wydanie zaświadczenia: wyrażenie żądania, podstawa żądania, uzasadnienie wniosku, informacje o sposobie odbioru. Wezwanie do usunięcia braków we wniosku.
 3. Termin wydania zaświadczenia.

 4. Odmowa wydania zaświadczenia. Odmowa wydania zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o zaświadczenie. Wydanie zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy. Postanowienie jako forma odmowy wydania zaświadczenia.

 5. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy na formularzach wynikających z ustalonych wzorów w rozporządzeniu w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe, na formularzach własnych organów podatkowych, na formularzach przedłożonych przez wnioskodawcę.
 6. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W). Zakres danych w zaświadczeniu: prowadzone postępowania mającego na celu ustalenie lub określenie wysokości zobowiązań podatkowych wnioskodawcy, dane dotyczące zaległości podatkowej odroczonej lub rozłożonej na raty. Zaległości wnioskodawcy w przypadku odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe.

 7. Zaświadczenie o wysokości zobowiązań spadkodawcy (ZAS-S). Wnioskodawca - osoba, która uprawdopodobni, że może być spadkobiercą.
 8. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (ZAS-Z). Wnioskodawca - zbywający,  wnioskodawca nabywca - zgoda zbywającego.

 9. Zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych podatnika (ZAS-P). Wnioskodawca - ściśle określony podmiot - za zgodą podatnika, wyjątek - małżonek podatnika pozostający z podatnikiem we wspólności majątkowej (oświadczenie ORD-M).

 10. Zaświadczenie o wysokości zobowiązania podatkowego zabezpieczonych hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (ZAS-HZ). Wnioskodawca - właściciel przedmiotu hipoteki lub zastawu skarbowego. Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym(ZAS-HZU). Wnioskodawca - właściciel przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, który zapłacił należności zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym.
 11. Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.

 12. Zaświadczenie o dokonaniu wpłaty podatku.
 13. Opłata skarbowa od wydawanych zaświadczeń na wniosek. Cel użycia zaświadczenia. Stawka opłaty skarbowej. Zaświadczenie nie podlegające opłacie skarbowej. Powstanie obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia. Obowiązek adnotacji o wysokości uiszczonej opłaty, wyłączeniu lub zwolnieniu od opłaty skarbowej.

 14. Rejestr wydawanych zaświadczeń.

 

Dane szczegółowe:

E-book w formacie pdf

Liczba stron: 71 (6,8 MB) obejmuje opis ww. zagadnień oraz przepisy prawa.

Format do druku: A4

Cena: 200,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2024 (stan prawny: 14 marca 2024 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-961515-6-8

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl