Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Upadłość podatnika podatków i opłat lokalnych - publikacja elektroniczna

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 200,00 zł 200.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Upadłość podatnika podatków i opłat lokalnych” przedstawia reguły wyznaczone przez ustawę Prawo upadłościowe, którymi posługuje się organ podatkowy w przypadku ogłoszenie upadłości podatnika podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

 1. Wpływ daty upadłości podatnika podatków i opłat lokalnych na realizację zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz przedawnienie zobowiązań podatkowych. Stosowanie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w miejsce ustawy Ordynacja podatkowa. Zawieszenie i umorzenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Przerwanie biegu terminu przedawniania.

 2. Zgłoszenie wierzytelności do syndyka jako podstawa do uzyskania zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Obowiązek zgłoszenia wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Założenie konta podmiotu.

 3. Pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Elementy zgłoszenia wierzytelności wynikające z przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. Kategoria, do której wierzytelność ma być zaliczona. Zabezpieczenia związane z wierzytelnością. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszczane na liście wierzytelności.

 4. Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Obowiązek zapłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

 5. Wymagalność zobowiązań podatkowych upadłego. Zaspokajanie odsetek za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Odsetki od wierzytelności istniejących w dniu ogłoszenia upadłości przypadających za okres po dniu ogłoszenia upadłości.

 6. Podatki i opłaty lokalne związane z likwidacją masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości jako koszty postępowania upadłościowego. Zasada zaspakajania w pierwszej kolejności z masy upadłości kosztów postępowania. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych po ogłoszeniu upadłości jako inne zobowiązania masy upadłości. Zaspokajanie odsetek za zwłokę w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum.

 7. Zasady składania deklaracji podatkowych po ogłoszeniu upadłości podatnika. Upadły jako podatnik podatków i opłat lokalnych. Podpisywanie deklaracji podatkowych. Status syndyka w postępowaniu.

 8. Kategorie należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Podatki i opłaty lokalne jako kategoria druga. Kategoria trzecia - odsetki od należności ujętych w kategorii drugiej. Kolejność zaspokajania według przepisów ustawy Prawo upadłościowe.

 9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.

 10. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - odrębne zasady uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe. Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego.

 

 

Dane szczegółowe:

E-book w formacie pdf

Liczba stron: 65 (900 kB) obejmuje opis ww. zagadnień oraz przepisy prawa.

Format do druku: A4

Cena: 200,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2024 (stan prawny: 26 lutego 2024 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-961515-5-1

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl