Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Upadłość podatnika podatków i opłat lokalnych - 30 marca 2023r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 270,00 zł 270.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"UPADŁOŚĆ PODATNIKA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH"

 

Termin:

30 marca 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

 

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

UPADŁOŚĆ PODATNIKA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Ogłoszenie upadłości podatnika podatków i opłat lokalnych zobowiązuje organ podatkowy do postępowania zgodnie z regułami wyznaczonymi przez ustawę Prawo upadłościowe.

 

 1. Wpływ daty upadłości podatnika podatków i opłat lokalnych na realizację zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych, prowadzone postępowanie egzekucyjne oraz przedawnienie zobowiązań podatkowych. Stosowanie przepisów ustawy Prawo upadłościowe w miejsce ustawy Ordynacja podatkowa. Zawieszenie i umorzenie z mocy prawa postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Przerwanie biegu terminu przedawniania.

 2. Zgłoszenie wierzytelności do syndyka jako podstawa do uzyskania zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Obowiązek zgłoszenia wierzytelności za pomocą systemu teleinformatycznego Krajowy Rejestr Zadłużonych. Założenie konta podmiotu.

 3. Pismo nr 30048 – „Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym”. Elementy zgłoszenia wierzytelności wynikające z przepisów ustawy Prawo upadłościowe. Dowody stwierdzające istnienie wierzytelności. Kategoria, do której wierzytelność ma być zaliczona. Zabezpieczenia związane z wierzytelnością. Odsetki od wierzytelności pieniężnej umieszczane na liście wierzytelności.

 4. Termin na zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Zgłoszenia wierzytelności po upływie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Obowiązek zapłaty zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego w wysokości stanowiącej równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.
 5. Wymagalność zobowiązań podatkowych upadłego. Zaspokajanie odsetek za okres do dnia ogłoszenia upadłości. Odsetki od wierzytelności istniejących w dniu ogłoszenia upadłości przypadających za okres po dniu ogłoszenia upadłości.

 6. Podatki i opłaty lokalne związane z likwidacją masy upadłości powstałe po ogłoszeniu upadłości jako koszty postępowania upadłościowego. Zasada zaspakajania w pierwszej kolejności z masy upadłości kosztów postępowania. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych powstałych po ogłoszeniu upadłości jako inne zobowiązania masy upadłości. Zaspokajanie odsetek za zwłokę w miarę wpływu do masy upadłości stosownych sum.

 7. Zasady składania deklaracji podatkowych po ogłoszeniu upadłości podatnika. Upadły jako podatnik podatków i opłat lokalnych. Podpisywanie deklaracji podatkowych. Status syndyka w postępowaniu.

 8. Kategorie należności podlegające zaspokojeniu z funduszów masy upadłości. Podatki i opłaty lokalne jako kategoria druga. Kategoria trzecia - odsetki od należności ujętych w kategorii drugiej. Kolejność zaspokajania według przepisów ustawy Prawo upadłościowe.
 9. Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego.

 10. Upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej - odrębne zasady uregulowane w ustawie Prawo upadłościowe. Ustalenie planu spłaty wierzycieli. Umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Niedopuszczalność wszczęcia postępowania egzekucyjnego w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli. Postanowienie o stwierdzeniu wykonania planu spłaty i umorzeniu zobowiązań upadłego.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”, "Egzekucja administracyjna dla wierzyciela 2022".

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

270 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl