Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców w podatkach - 16 lutego 2023r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 270,00 zł 270.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW W PODATKACH"

 

Termin:

16 lutego 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

SPRAWOZDANIE O ZALEGŁOŚCIACH PRZEDSIĘBIORCÓW W PODATKACH

 

W dniu 1 marca 2023 r. mija termin złożenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych za rok 2022. W sprawozdaniu wykazuje się kwotę zaległych należności przedsiębiorców we wpłatach podatków i opłat lokalnych. Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie dzieli się wg upływu terminów płatności.

 

 1. Przepisy prawa regulujące zasady sporządzania rocznego sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców. Wzór sprawozdania oraz Instrukcja określająca sposób sporządzenia sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. wprowadzone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. poz. 2864).

 2. Zakres danych w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.  Wartość zaległości przedsiębiorców w podziale na należność główną i kwotę odsetek. Wyłączenie z kwoty zaległości należności zaległych z odroczonym terminem płatności lub rozłożonych na raty. Pojęcie zaległości wymagalnych na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 3. Okres sprawozdawczy i termin składania sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.
 4. Pojęcie przedsiębiorcy prowadzącego działalność na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie. Przedsiębiorca prowadzący czynnie działalność gospodarczą na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 5. Ustalenie wartości zaległości przedsiębiorców z zakresu poszczególnych podatków i opłat lokalnych.

 6. Zaległości przedsiębiorców - osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 7. Zaległości przedsiębiorców - osób fizycznych na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zaległości w podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

 8. Zaległości przedsiębiorców będących w restrukturyzacji albo w upadłości.

 9. Zaległości przedsiębiorców - rolników na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie. Pojęcie działalności rolniczej i działalności gospodarczej. Przesłanki uznania działalności rolniczej za działalność gospodarczą. Rolnik - ryczałtowy, rolnik - czynny podatnik VAT.

 10. Podział do sprawozdania zaległości przedsiębiorców figurujących na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie według upływu terminów płatności. Zaległości figurujące na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie, których termin płatności upłynął powyżej 5 lat wstecz oraz powyżej 10 lat wstecz.
 11. Zasady wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, w kolumnie 7 „Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)”. Termin wpływu dochodów wykonanych z tytułu dochodów podatkowych na rachunek bankowy gminy.

 12. Planowane zmiany w rozporządzeniu Ministra Finansów z 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w zakresie wykazywania danych w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień...” od 2023 r.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin zajmujący się sporządzaniem sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

270 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl