Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Sprawozdania z podatków lokalnych za 2023 r.: Rb-27S, Rb-PDP, Rb-N, o zaległościach przedsiębiorców - publikacja elektroniczna

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 200,00 zł 200.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Sprawozdania z podatków lokalnych za 2023 r.: Rb-27S, Rb-PDP, Rb-N, o zaległościach przedsiębiorców” przedstawia zasady sporządzania czterech sprawozdań w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie trzech rozporządzeń: w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych oraz w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.

 1. Zasady sporządzania sprawozdania jednostkowego Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat lokalnych na podstawie danych z ewidencji księgowej podstawą.

 2. Wykazywanie danych w kolumnie „Należności". Ewidencja i dokumentowanie przypisów i odpisów z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką w kolumnie "Należności".

 3. Zasady wykazywania danych w kolumnie „Dochody wykonane”. Środki w drodze, które nie wpłynęły na rachunek dochodów do końca okresu sprawozdawczego.

 4. Ustalenie wysokości "Należności pozostałych do zapłaty". „Zaległości netto” w sprawozdaniu Rb-27S. Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wyłączone z kolumny "Zaległości netto".

 5. Ujęcie w Rb-27S należności ubocznych: odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych należnych od podatników, opłaty prolongacyjnej i kosztów upomnienia w kolumnie "Dochody wykonane". Odsetki za zwłokę w kolumnie "Należności pozostałe do zapłaty ogółem".

 6. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w sprawozdaniu Rb-27S. Wykazywanie w sprawozdaniu skutków udzielonych ulg i zwolnień wprowadzonych uchwałą rady gminy. Katalog ulg i zwolnień ustawowych wyłączonych z wykazywania w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…”.

 7. Ujęcie w Rb-27S skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie umorzenia zaległości podatkowych. Wyłączenie z kolumny skutków  kwot wynikających z decyzji wydanych na podstawie art. 67d § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Ujęcie skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenia terminu płatności. Wykazywanie danych za okresy sprawozdawcze w roku, w którym została wydana decyzja.

 8. Zakres sporządzenia sprawozdania Rb-27S za poszczególne okresy sprawozdawcze i terminy przekazywania sprawozdań Rb-27S do regionalnych izb obrachunkowych.

 9. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-PDP w zakresie danych wykazywanych w kolumnie "Wykonanie" oraz w kolumnach skutków "obniżenia górnych stawek podatków", "udzielonych ulg i zwolnień" oraz "decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności".

 10. Zasady wykazywania danych z zakresu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sprawozdaniu Rb-N jako pozostałe należności. Podział należności według grup dłużników.

 11. Zakres danych w sprawozdaniu o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych.  Wyłączenie z kwoty zaległości należności zaległych z odroczonym terminem płatności lub rozłożonych na raty. Pojęcie zaległości wymagalnych na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.

 12. Zaległości przedsiębiorców - osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zaległości przedsiębiorców - osób fizycznych na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie. Zaległości w podatku od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zaległości przedsiębiorców będących w restrukturyzacji albo w upadłości. Zaległości przedsiębiorców - rolników na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie.
 13. Podział zaległości przedsiębiorców figurujących na ostatni dzień roku, którego dotyczy sprawozdanie według upływu terminów płatności. Zaległości, których termin płatności upłynął powyżej 5 lat wstecz oraz powyżej 10 lat wstecz.

 

Dane szczegółowe:

E-book w formacie pdf

Liczba stron: 117 (9,4 MB) obejmuje opis ww. zagadnień oraz przepisy prawa.

Format do druku: A4

Cena: 200,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2024 (stan prawny: 9 lutego 2024 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-961515-4-4

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl