Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 20 października 2022r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 270,00 zł 270.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"ROZLICZENIE OPŁATY ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI"

 

Termin:

20 października 2022 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

ROZLICZENIE OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Wpłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega regułom określonym w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Oznacza to konieczność właściwego zaliczenia wpłaty, a w przypadku powstania nadpłaty opłaty, zgodne z przepisami prawna jej rozliczenie. Pozostająca po śmierci właściciela nieruchomości zaległość lub nadpłata właściciela nieruchomości również nie może pozostać bez działań podejmowanych przez wójta, burmistrza, prezydenta (miasta), związek międzygminny.

 

 1. Kolejność zaliczania kwot wpłaconych przez właściciela nieruchomości w przypadku gdy na właścicielu nieruchomości ciążą zobowiązania z tytułu opłaty oraz w przypadku gdy na właścicielu nieruchomości ciążą zaległości z tytułu opłaty (z odsetkami za zwłokę, bez odsetek za zwłokę, z kosztami upomnienia).

 2. Zasady wydawania postanowień w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę oraz kosztów upomnienia.
 3. Zaliczanie wpłat w przypadku rozłożenia na raty należnej opłaty. Zaliczenie wpłaty w przypadku zaległej opłaty rozłożonej na wniosek na raty oraz bieżących zobowiązań z tytułu opłaty lub zaległości z tytułu opłaty.

 4. Ewidencja wpłat z tytułu opłaty przekazanych przez organ egzekucyjny (administracyjny i sądowy).

 5. Rozliczanie wpłaty z tytułu opłaty dokonane przez osoby związane z właścicielem nieruchomości w świetle przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

 6. Powstanie nadpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przesłanki wydania decyzji określającej wysokość nadpłaty w zakresie opłaty.

 7. Kolejność rozliczania nadpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 8. Zaliczenia nadpłaty z urzędu. Zaliczenie nadpłaty na odsetki za zwłokę i koszty upomnienia. Zaliczenie nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań - pojęcie bieżącego zobowiązania. Dokumentowanie zaliczenia nadpłaty w formie postanowienia.
 9. Zwrot nadpłaty z urzędu. Dzień dokonania zwrotu nadpłaty.

 10. Zaliczenie nadpłaty na wniosek - pojęcie zobowiązania przyszłego.
 11. Zasady postępowania z zaległością właściciela nieruchomości pozostałą po jego śmierci. Orzekanie o zakresie odpowiedzialności spadkobierców (w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, wydania ostatecznej decyzji wobec spadkodawcy).

 12. Zasady zwrotu nadpłaty spadkobiercom nieżyjącego właściciela nieruchomości. Podział nadpłaty dla poszczególnych spadkobierców.

 

Wzory dokumentów zamieszczone w materiale szkoleniowym:

 • Postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, kosztów upomnienia.

 • Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowych.

 • Postanowienie w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet bieżącego zobowiązania.

 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zakresu odpowiedzialności spadkobierców właściciela nieruchomości.

 • Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców wydana przed działem spadku.

 • Decyzja o zakresie odpowiedzialności spadkobierców wydana po dziale spadku.

 • Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie zakresu uprawnień spadkobierców.

 • Decyzja o zakresie nadpłat przypadających spadkobiercom.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

270 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl