Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Przedawnienie podatków i opłat lokalnych - 18 lipca 2024 r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 330,00 zł 330.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"PRZEDAWNIENIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH"

 

Termin:

18 lipca 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

PRZEDAWNIENIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

 

Zobowiązania podatkowe, czyli również podatki i opłaty lokalne oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ulegają przedawnieniu co oznacza, że zobowiązanie podatkowe przestaje istnieć, przy czym ani podatnik nie ma wówczas obowiązku jego zapłaty, ani organ podatkowy nie może żądać od podatnika jego zapłaty. 

 

 1. Przedawnienie jako forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z mocy prawa.
 2. Zasady obliczania biegu terminu przedawnienia. Znaczenie określenia „z upływem” w przepisach Ordynacji podatkowej.

 3. Przerwanie biegu terminu przedawnienia w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego. Zastosowanie środka egzekucyjnego a zawiadomienie zobowiązanego o zastosowanym środku egzekucyjnym  - data przerwanie biegu terminu przedawnienia. Data doręczenia zawiadomienia o zajęciu - regulacje w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Brak rachunku bankowego a zajęcie rachunku bankowego bez środków pieniężnych.  Przedawnienie a prowadzenie egzekucji przez komornika sądowego. Data rozpoczęcia nowego biegu terminu przedawnienia. Wielokrotne przerwanie biegu terminu przedawnienia. Uzyskanie informacji o zastosowanych środkach egzekucyjnych od organu egzekucyjnego. Znaczenie skrótów zdarzeń używanych przez organ egzekucyjny w przebiegu egzekucji administracyjnej i ich wpływ na przerwanie biegu terminu przedawnienia.

 4. Ogłoszenie upadłości jako przesłanka przerwania biegu terminu przedawnienia. Uprawomocnienie się postanowienia o zakończeniu albo umorzeniu postępowania upadłościowego - nowy termin przedawnienia. Zaległość podatkowa pozostała po zakończonym postępowaniu upadłościowym - umorzenie z urzędu.

 5. Postępowanie restrukturyzacyjne (sanacyjne) a kwestia przedawnienia zobowiązań podatkowych. Przepisy ustawy Prawo restrukturyzacyjne regulujące kwestie przedawnienia.

 6. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej. Ustalenie okresu zawieszenia.

 7. Wpływ wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bieg terminu przedawnienia.
 8. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym a przedawnienie zobowiązania podatkowego. Ograniczenie odpowiedzialności do nieruchomości, na której zobowiązanie jest zabezpieczone. Wyroku TK z 8 października 2013 r. sygn. akt SK 40/12 i jego konsekwencje. Odsetki za zwłokę od zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym.

 9. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku śmierci podatnika posiadającego zaległości podatkowe. Okres wyznaczony dwoma datami: datą śmierci spadkodawcy oraz datą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Ograniczenie okresu zawieszenia.

 10. Przedawnienie zobowiązania podatkowego w toku postępowania odwoławczego.

 11. Ewidencja księgowa przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zapisy na kartotece podatnika. Dowód księgowy do przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 12. Przedawnienie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Przedawnienie kosztów upomnienia - zmiany wynikające z ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 556).

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/miast oraz związków międzygminnych zajmujący się dochodzeniem zaległości podatkowych z tytułu podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

330 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl