Jak zamówić warsztaty?
 1. Wybierz, które warsztaty chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam": Przelewy24.pl (płatność elektroniczna), Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy), Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Nie zakładaj konta, kliknij "Złóż zamówienie".
 4. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 5. W części "Dane adresowe" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Urzędu zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Jak kupić e-book?
 1. Wybierz, który e-book chcesz zakupić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam".
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna)
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy)
  • Przelew (wpłata na konto bankowe)
 3. Nie zakładaj konta, kliknij "Złóż zamówienie".
 4. W części "Dane osoby zamawiającej" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej.
 5. W części "Dane adresowe" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Urzędu zaznacz "Urząd/Gmina" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 7. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 8. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 23,00 zł 23.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów” to 28 przepisów prawa ujętych w trzech obszarach:

 • podatki i opłaty lokalne (obejmuje podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłaty lokalne: targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, od posiadania psów, reklamowa),
 • podatek rolny,
 • podatek leśny.

W każdym z obszarów zamieszczono ustawę regulującą dane zobowiązanie podatkowe oraz przepisy wykonawcze w układzie chronologicznym według stanu prawnego na 1 stycznia 2021 r.

Dane szczegółowe:

E-book (książka w postaci elektronicznej) w formacie .pdf

Liczba stron: 219

Format: A4

Cena: 23,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2021 (stan prawny: styczeń 2021 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-951447-6-9

Dostawa na adres e-mail nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

Spis treści:

PODATKI i OPŁATY LOKALNE

USTAWA z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wyciąg)

USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Podatek od nieruchomości

Rozdział 2a Ewidencja podatkowa nieruchomości oraz sprawozdawczość podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Rozdział 3 Podatek od środków transportowych

Rozdział 4 (uchylony)

Rozdział 5 Opłaty lokalne

Rozdział 6 Przepisy końcowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY i POLITYKI REGIONALNEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2021 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w i półroczu 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ i ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zwrotu gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz gruntów zajętych pod sztuczne zbiorniki wodne, będących własnością Skarbu Państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości

 

PODATEK ROLNY

USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 2 Zasady ustalania podatku

Rozdział 3 (uchylony)

Rozdział 4 Zwolnienia i ulgi podatkowe

Rozdział 5 Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021

OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku rolnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okręgów podatkowych

 

PODATEK LEŚNY

USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

KOMUNIKAT PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie zwrotu utraconych przez gminy dochodów z tytułu zwolnienia od podatku leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl