Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Podatek od nieruchomości - opodatkowanie od podstaw - 25 kwietnia 2024 r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 330,00 zł 330.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPODATKOWANIE OD PODSTAW"

 

Termin:

25 kwietnia 2024 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPODATKOWANIE OD PODSTAW

 

Corocznie wójt, burmistrz, prezydent miasta jako organ podatkowy, wymierza podatek od nieruchomości dla osób fizycznych oraz weryfikuje deklaracje na podatek od nieruchomości składane przez osoby prawne. Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych regulują podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości, zasady ustalania podatku od nieruchomości, w tym podstawy opodatkowania, stawki podatku i obowiązek podatkowy oraz wyłączenia i zwolnienia podatkowe.

 

 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Pojęcie budynku w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Budynek mieszkalny a budynek letniskowy. Budynek mieszkalny (część) zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej. Budynek mieszkalny zajęty na krótkotrwały najem. Budynek mieszkalny będący własnością przedsiębiorcy. Budynek związany z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.  Budynek gospodarczy. Budowla związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Grunt zajęty i grunt związany z działalnością gospodarczą.

 2. Podatnik podatku od nieruchomości. Osoba fizyczna jako podatnik. Podatnik niepełnoletni. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej jako podatnik. Gmina jako podatnik. Właściciel i posiadacz samoistny jako podatnicy. Posiadacz zależny jako podatnik od nieruchomości gminnej. Opodatkowanie współwłaścicieli. Zasady opodatkowania małżonków.

 3. Zwolnienia z podatku od nieruchomości zawarte w innych niż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przepisach prawa. Zwolnienia kościołów. Zwolnienie nieruchomości przeznaczonych na budowę dróg publicznych.

 4. Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Nieruchomości zajęte na potrzeby urzędów gmin. Grunty zajęte pod pasy drogowe dróg publicznych.

 5. Zwolnienia ustawowe z podatku od nieruchomości. Zwolnienia budynków gospodarczych lub ich części. Zwolnienie nieużytków i gruntów zadrzewionych i zakrzewionych. Zwolnienie nieruchomości gminnych. Zwolnienie jednostek oświatowych. Uprawnienia rady gminy do wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości.

 6. Postawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla gruntów, budynków lub ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 7. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego. Powstanie obowiązku podatkowego od 1 stycznia następnego roku. Zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania danym roku. Zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania: sprzedaży nieruchomości, wygaśnięcia dzierżawy gruntu będącego własnością gminy. Zmiany w ewidencji gruntów i budynków jako podstawa do wymiaru podatków. Zwolnienia i wyłączenia przy solidarnym obowiązku podatkowym.

 8. Obowiązek złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. Podstawy korygowania informacji i deklaracji. Postępowanie w przypadku braku informacji lub deklaracji.

 9. Ustalenie wysokości podatku od nieruchomości w decyzji. Określenie wysokości podatku od nieruchomości w decyzji. Zasady postępowania przy współwłasności osób fizycznych oraz osób prawnych. Zasady ustalanie podatku w przypadku gdy stan faktyczny za poprzedni okres nie uległ zmianie. Ustalenie podatku bez wydania postanowienia o wszczęciu postępowania w przypadku złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.

 10. Zasady płatności podatku od nieruchomości. Ustalenie rat podatku w przypadku powstania zobowiązania podatkowego w trakcie roku i w latach następnych. Płatność jednorazowa podatku od nieruchomości.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/związków międzygminnych zajmujący się podatku od nieruchomości.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

330 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl