Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wybrane tematy - 14 grudnia 2023 r. - warsztaty online

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 290,00 zł 290.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Zapraszam do udziału w warsztatach online

"OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - WYBRANE TEMATY"

 

Termin:

14 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 10.00 – 13.00

Warsztaty online trwają 3 godziny, obejmują 2 części (I część godz. 10.00 – 11.30, II część 11.45 – 13.00), 15 minutowa przerwa 11.30 - 11.45.

Ważne:

Każdy z uczestników może zadawać bezpośrednio pytania (i uzyska odpowiedź) już od pierwszych minut trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu przeznaczonego na pytania).

 

Program warsztatów:

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - WYBRANE TEMATY

 

Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości nie wywiązują się w każdym przypadku, w sposób prawidłowy, z obowiązków deklarowania wysokości opłaty oraz terminowej zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 1. Niedotrzymanie terminu złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Sposób postępowania ze złożoną po terminie deklaracją. Ustalenie miesiąca, od którego następuje zmniejszenie wysokości opłaty. 
 2. Możliwość złożenia deklaracji zwiększającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Regulacje dotyczące przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Terminy płatności deklarowanej opłaty za okres wsteczny.

 3. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okresy wsteczne, w których obowiązywał inny wzór deklaracji.

 4. Pojęcie przypisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dowody księgowe stanowiące podstawę do księgowania opłaty w zakresie przypisów i odpisów. Deklaracja jako dowód księgowy. Decyzja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako dowód księgowy. Polecenie księgowania jako wewnętrzny dowód księgowy.

 5. Zasady zaliczania wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłata opłaty od właściciela nieruchomości posiadającego zaległości z tytułu opłaty. Zaliczenie wpłaty nieopisanej.

 6. Postępowanie w przypadku śmierci właściciela nieruchomości zamieszkałej - jedynego mieszkańca. Nienaliczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okresy po śmierci właściciela nieruchomości. Dokonywanie zapisów księgowych na podstawie dowodów księgowych.

 7. Zasady postępowania w przypadku śmierci właściciela nieruchomości, będącej nadal po śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomością zamieszkałą. Pojęcie właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podejmowanie czynności sprawdzających wobec nowego właściciela nieruchomości.

 8. Utrata statusu właściciela nieruchomości zamieszkałej w wyniku innych zdarzeń, np. sprzedaży nieruchomości. Zasada ponoszenia opłaty za okres faktycznego posiadania statusu właściciela nieruchomości.
 9. Rozliczenie kwot wpłaconych po śmierci właściciela nieruchomości. Pojęcie nadpłaty uregulowane w przepisach ustawy Ordynacja podatkowa. Obowiązki nowego właściciela nieruchomości zamieszkałej.

 10. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości określonej w decyzji wydanej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jako opłata obowiązująca na przyszłość, przez kolejne miesiące.

 11. Termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku określenia wysokości opłaty, w drodze decyzji, przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta. Termin płatności opłaty a termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty.

 

Adresaci warsztatów:

Pracownicy urzędów gmin/związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunlnymi.

 

Prowadząca warsztaty: Agata Dzięgiel-Matras

Ekonomistka, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz doradca podatkowy.

Doświadczony trener, prowadzący szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego  z tematyki podatków i opłat lokalnych oraz Ordynacji podatkowej od ponad 20 lat.

Autorka książek: „Dochody własne gminy Ewidencja księgowa podatków i opłat”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Komentarz do zmian  z 2015”, „Podatki lokalne 2016”, „Ordynacja podatkowa dla gmin 2016”, „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r.  z komentarzem”, „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym  z komentarzem”, „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach w  2019 r.  z komentarzem”, „Podatki i opłaty lokalne w  dobie COVID-19", „Podatki lokalne 2021 Zbiór przepisów”, „Zaległość podatkowa 2021”, „Egzekucja administracyjna 2021 Zbiór przepisów”.

Prowadząca stronę internetową dotyczącą podatków i opłat lokalnych PodatkowyReferat.online oraz administratorka grup tematycznych na Facebooku.

 

Cena uczestnictwa w  warsztatach:

290 zł od 1 osoby (vat zw. w  przypadku finansowania ze środków publicznych, vat 23 % w  pozostałych przypadkach).

Cena obejmuje:

 • udział w warsztatach on-line w czasie ich trwania (na żywo),
 • autorskie materiały szkoleniowe, w tym materiał edytowalny (w wersji elektronicznej),
 • imienne zaświadczenie potwierdzające udział w warsztatach online (w wersji elektronicznej).

Materiały szkoleniowe są udostępnianie uczestnikom w dniu warsztatów od godz. 7.30.

 

Sposób zadawania pytań i udzielania odpowiedzi w trakcie warsztatów:

Możliwość zadawania pytań podczas całego czasu trwania warsztatów (nie ma wydzielonego czasu): w formie głosowej za pomocą mikrofonu (wbudowanego w laptopie albo podłączonego do komputera) lub w formie pisemnej poprzez przesłanie pytania na czacie. Do zadawania pytań nie jest konieczne używanie kamery.

Odpowiedzi uzyskuje się na bieżąco, od razu po zadaniu pytania, w powiązaniu z danym zagadnieniem omawianym podczas warsztatów.

 

Forma i zasady zakupu:

W ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia zamawiający otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Dzień przed warsztatami uczestnik otrzyma link do wirtualnej sali szkoleniowej  z możliwością przetestowania systemu oraz mikrofonu i kamery.

Przesłanie zamówienia w  szkoleniu jest równoznaczne  z przyjęciem zobowiązania płatności.

Faktura w wersji elektronicznej za udział w  warsztatach wysyłana jest na mail wskazany w  zamówieniu. Termin płatności wynosi 14 dni od daty warsztatów.

W przypadku rezygnacji  z warsztatów konieczne jest przesłanie informacji w na adres: podatki.lokalne@gmail.com

W przypadku rezygnacji  z uczestnictwa w  warsztatów w  dniu warsztatów uczestnik ponosi 100% kosztów, wcześniejsza rezygnacja nie obciąża uczestnika.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

Szczegółowy sposób zamawiania warsztatów ("krok po kroku") jest dostępny w panelu po lewej stronie w trakcie całego procesu składania zamówienia.

 

Narzędzia umożliwiające udział w  warsztatach:

 • stabilne połączenie z Internetem,
 • komputer stacjonarny wyposażony w głośniki lub słuchawki, ew. mikrofon i kamerę albo laptop  z wbudowanym mikrofonem i kamerą (możliwość uczestnictwa również przez przeglądarkę na urządzeniach mobilnych),
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS,
 • aktualna wersja jednej  z wybranych przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl