Jak złożyć zamówienie?
 1. Wybierz produkt, który chcesz zamówić i kliknij "Do koszyka".
 2. Wybierz sposób płatności oraz kliknij "Zamawiam":
  • Przelewy24.pl (płatność elektroniczna/karta płatnicza),
  • Faktura vat (opcja dostępna wyłącznie dla Gminy),
  • Przelew (wpłata na konto bankowe).
 3. Możesz zamówić bez zakładnia konta, kliknij "Złóż zamówienie". Możesz również założyć konto albo zalogować się do swojego konta.
 4. W części "Osoba zamawiająca/osoba do kontaktu" wpisz swoje dane jako osoby zamawiającej albo swoje dane jeżeli zamawiasz dla Gminy.
 5. W części "Dane adresowe do faktury" - jeżeli kupujesz dla siebie wpisz swoje dane adresowe. Jeżeli kupujesz dla Gminy/Firmy zaznacz "Gmina/Firma" oraz kolejno wpisz dane: nazwę, NIP, dane adresowe. Dane te zostaną ujęte na Fakturze vat jako dane Nabywcy. Jeżeli na fakturze vat mają zostać dodatkowo wpisane dane Odbiorcy (np. dane Urzędu Gminy wpisz je w rubryce "Dane dodatkowe").
 6. W rubryce "Dane dodatkowe" wpisz dane uczestnika szkolenia - imię i nazwisko, e-mail uczestnika
 7. Jeżeli szkolenie jest finansowane ze środków publicznych zaakceptuj oświadczenie: "Oświadczam, że szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych - art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług lub w co najmniej 70% zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień".
 8. Zapoznaj się z regulaminem sklepu i zaakceptuj go.
 9. Kliknij "Podsumowanie", sprawdź dane i kliknij "Potwierdzam zakup" co oznacza potwierdzenie zakupu.
 10. Odbierz wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia.
Kategorie wpisów

Inkasent podatków i opłat lokalnych - publikacja elektroniczna

Wysyłka w: 24 godziny
Cena: 200,00 zł 200.00
ilość szt.

towar niedostępny

Szczegóły

Opis:

Publikacja „Inkasent podatków i opłat lokalnych” przedstawia zasady ustalania, poboru i rozliczania inkasenta podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych, opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, od posiadania psów), opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w szczególności:

 1. Uprawnienia rady gminy do zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych, opłat lokalnych (targowej, miejscowej, uzdrowiskowej, opłaty od posiadania psów), opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa. Podatki wyłączone  z możliwości poboru w drodze inkasa. Zasady wyznaczania inkasentów w uchwale rady gminy. Określenie wysokości wynagrodzenia inkasentów.

 2. Regulacje dotyczące inkasentów w ustawie Ordynacja podatkowa. Termin płatności dla inkasentów wynikający z przepisów ustawy Ordynacja podatkowa. Możliwość wyznaczenia późniejszego terminu płatności dla inkasentów. Wskazanie przez inkasenta (osoby prawnej) osób odpowiedzialnych za pobór i wpłatę zebranego podatku.

 3. Zasady rozliczenia inkasenta z pobranych wpłat podatku określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego. Dowód pobrania podatku przez inkasenta. Dowód wpłaty inkasenta do organu podatkowego. Przechowywanie dokumentów inkasenta. Rozliczenie w przypadku przestania pełnienia funkcji inkasenta.

 4. Inkaso podatków i opłat lokalnych jako forma wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Pobranie podatku a zapłata podatku.

 5. Możliwość wpłaty do inkasenta bieżącego zobowiązania. Zasady zaliczania podatku pobranego przez inkasenta. Wyjaśnienia w sprawie interpretacji przepisów art. 62 ustawy Ordynacja podatkowa w odniesieniu do podatków i opłat. Postępowanie w przypadku pobrania przez inkasenta zaległości podatkowej. Pobranie przez inkasenta nienależnej kwoty podatku.
 6. Ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych. Zasady zaokrąglania wynagrodzenia przysługującego inkasentom. Rozliczenie sołtysów powołanych do funkcji inkasentów podatków i opłat lokalnych.

 7. Ewidencja pobranego przez inkasenta podatku, który podlega przypisaniu na kontach podatników. Ewidencja na kontach ewidencji szczegółowej.
 8. Prowadzenie rozrachunków na kontach pozabilansowych z inkasentami z tytułu pobranych podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników.

 9. Ewidencja pobranego podatku przez inkasentów z tytułu opłat nieprzypisanych na kontach podatników.
 10. Możliwość wprowadzenia obowiązku prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji.

 11. Odpowiedzialność inkasenta za pobrany a niewpłacony podatek. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej inkasenta wydawana przez organ podatkowy.

 

Dane szczegółowe:

E-book w formacie pdf

Liczba stron: 60 (4,11 MB) obejmuje opis ww. zagadnień oraz przepisy prawa.

Format do druku: A4

Cena: 200,00 zł brutto (w tym 5% vat)

Rok wydania: 2024 (stan prawny: 7 marca 2024 r.)

Wydawca: Agata Dzięgiel-Matras Centrum Informacji Podatków Lokalnych Glosator

ISBN 978-83-961515-6-8

Możliwość zakupu przez Gminę/Urząd na podstawie faktury vat z 14 dniowym terminem zapłaty.

Dostawa na adres e-mail wskazany w zamówieniu, nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin/gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

E-book z oznaczeniem danych nabywcy "Właściciel kopii: imię i nazwisko albo urząd gminy/gmina nazwa".

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl