Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej
Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej

 

Dokumenty stanowiące podstawę do przypisów i odpisów określa § 4 ust. 1 rozporządzenia z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). Do udokumentowania przypisów lub odpisów służą przede wszystkim deklaracje i decyzje.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są to:

–   deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru określonego uchwałą rady gminy, na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

–   nowa deklaracja (zmiana deklaracji), składana stosownie do art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

–   korekta deklaracji, składana przez właściciela nieruchomości na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej,

–   korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy stosownie do art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej,

–   decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydana stosownie do art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości lub złożenia deklaracji budzącej uzasadnione wątpliwości.

Od 1 lutego 2015 r. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji, lecz otrzymuje zawiadomienie z wysokością nowej opłaty. Przepisy rozporządzenia z 25.10.2010 r. nie wskazują, jako dokumentu do przypisu, zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas, stosownie do § 4 ust. 4 rozporządzenia, do udokumentowania operacji księgowych służą dowody wewnętrzne – w szczególności nota księgowa bądź PK (polecenie księgowania).

czytaj całość »
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl