Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Nowość - Komentarz do zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym 18

Przyjmujesz wnioski o zwrot podatku akcyzowego? A może wydajesz decyzje o zwrocie podatku akcyzowego? Czy czynisz to po raz pierwszy czy od wielu lat zapoznaj się z komentarzem do przepisów regulujących zasady i tryb przyznawania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Od dzisiaj w sklepie do nabycia książka „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem” w formie elektronicznej (plik pdf).

Dlaczego forma elektroniczna, a nie forma papierowa? To szybkość w dostępie – zamawiasz jednego dnia – w kolejnym dniu – już czytasz. To równoczesny dostęp dla wszystkich zainteresowanych w Twoim Urzędzie – dostajesz książkę w pliku pdf, rozsyłasz, wszyscy w Twoim Urzędzie jednocześnie korzystają.

W książce znajdziesz, m.in.

- odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane w trakcie szkoleń, m. in.

  • Czy dzierżawca użytków rolnych jest producentem rolnym, któremu przysługuje zwrot podatku akcyzowego?
  • Kto może być producentem rolnym w przypadku śmierci właściciela użytków rolnych?
  • Jak dokonać adnotacji potwierdzającej przyjęcie faktury do zwrotu podatku, w przypadku dołączania do wniosku kopii faktury?
  • Czy faktury wystawione na innego współposiadacza niż wnioskodawca stanowią podstawę do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
  • Czy w trakcie roku można zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego?
  • Jak wydać decyzję o zwrocie podatku akcyzowego, jeżeli producent rolny posiada użytki rolne na terenie jednej gminy, a siedzibę stada na terenie drugiej gminy?

- ponad 30 przykładów obrazujących stosowanie przepisów ustawy o zwrocie podatku akcyzowego,

- wzory dokumentów stosowane w zakresie zwrotu podatku akcyzowego (wezwania, decyzje, oświadczenia).

Ogółem ponad 100 stron informacji. Ponadto, jak pokazuje praktyka poprzedniej publikacji, w przypadku dodatkowych pytań i wyjaśnień szybka i szczegółowa odpowiedź.

 

Komentarze do wpisu (18)

22 sierpnia 2019

Zwracam się z zapytaniem czy można w trakcie roku zwiększyć limit zwrotu podatku akcyzowego i jakie przeprowadzić czynności przed wydaniem decyzji ustalającej zwiększony limit.

26 sierpnia 2019

Witam. Przy składaniu wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołączona została faktura gdzie data sprzedaży była z miesiąca lipca a wystawiania z sierpnia. Stąd moje pytanie, czy ja tą fakturę powinnam przyjąć wnioskodawcy w okresie rozliczeniowym w miesiącu sierpień i uwzględnić ją do wniosku składanego w sierpniu czy przyjąć ją w lutym następnego roku?

28 sierpnia 2019

Tak można, należy wydać decyzję zmieniającą, niemniej zwrot podatku jest możliwy jeżeli z dodatkowych użytków rolnych zwrot nie został wykorzystany w pierwszym terminie. Przykład decyzji zmieniającej decyzję w części dotyczącej limitu rocznego str. 60 i 61 książki „Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z komentarzem” - http://zwrotpodatkuakcyzowego.pl/

28 sierpnia 2019

Tak, powinna zostać uwzględniona we wniosku składanym w sierpniu. Więcej o datach: http://zwrotpodatkuakcyzowego.pl/data-na-fakturze-dokumentujacej-zakup-oleju-napedowego/

3 września 2019

Witam, zwracam się z zapytaniem czy faktury dołączone do wniosków o zwrot podatku akcyzowego które były płatne przelewem powinny mieć dołączone potwierdzenie zapłaty??

6 września 2019

Zwracam się z zapytaniem, w jaki sposób pracownik urzędu ma zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy umieszczać adnotacje że przyjęto do zwrotu części podatku akcyzowego, w sytuacji gdy producent rolny fakturę otrzymał w formie elektronicznej. Faktury elektroniczne zdarzają się coraz częściej. Proszę o odpowiedz

9 września 2019

Nie ma takiego obowiązku.

9 września 2019

Producent rolny drukuje fakturę i dołącza do wniosku, a na niej adnotacja.

9 września 2019

Witam proszę o udzielenie informacji czy do zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia się faktury, na których widnieje zapis KANISTER? Pozdrawiam serdecznie

9 września 2019

Jeszcze jedno pytanko czy przed wydaniem decyzji o przyznaniu producentowi rolnemu zwrotu podatku akcyzowego organ podatkowy wyznacza stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego?

12 września 2019

Tak. Warunkiem zwrotu podatku jest wykorzystanie oleju do produkcji rolnej, nie forma zakupu.

13 września 2019

Powinien - art. 10 par. 1 KPA.

17 września 2019

Pani Agato, Producent rolny w pierwszym terminie miał ustalony limit, który wykorzystał w całości. W sierpniu składa ponownie wniosek o zwrot podatku akcyzowego na grunty, które wydzierżawił na okres od marca do listopada 2019. Czy w tym przypadku należy odmówić rolnikowi zwrotu podatku akcyzowego?

19 września 2019

Tak, decyzja odmowna, limit został wykorzystany, zakładając że określenie "wydzierżawił" oznacza oddał w dzierżawę.

19 września 2019

Pani Agato, źle się wyraziłam. Wydzierżawił grunty od KOWR na okres od marca do listopada.(od kwietnia listopada jest podatnikiem podatku rolnego). Co w tym przypadku?

20 września 2019

Przysługuje zwrot podatku, limit podlega zwiększeniu.

13 listopada 2019

podatnik złozył wniosek o zwrot podatku akcyzowego i zmarł.Postępowanie jest zawieszone i zgłosili się spadkobiercy. czy wydaje dec. na spadkonierców i robie dodatkowy zapotrzebowanie do Wojewody?

16 grudnia 2019

Od września 2019 roku rolnik ma przyznaną okresową rentę rolniczą na rok. Jeżeli chciałby skorzystać z przysługującego zwrotu podatku akcyzowego na zakup paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na grunty – wówczas – w jego imieniu musi zrobić to żoną (tzn. na nią wniosek) wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego w odpowiednim okresie także wystawionymi na nią. A co w przypadku umowy dzierżawy, którą ma spisaną z panią X. Czy zona może również składać wniosek na dzierżawione grunty skoro umowa dzierżawy jest tylko pomiędzy mężem a panią X? Wg mnie może , ale wolałabym poznać Panstwa opinię.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl