Informacje i deklaracje od 1 lipca 2019 r. z komentarzem

Sprzedaż książki: „Informacje i deklaracje do podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od 1 lipca 2019 r. z komentarzem” rozpoczyna się od jutra poprzez stronę https://podatkowyreferat.pl/Informacje-i-deklaracje-do-podatkow-od-nieruchomosci-rolnego-i-lesnego-od-1-lipca-2019-r-z-komentarzem"

Poniżej szczegółowe informacje o książce.

W publikacji odpowiedzi m. in. na pytania:

  • W jaki sposób 5 współwłaścicieli ma złożyć wspólną informację do podatku od nieruchomości lub podatku rolnego?
  • Jak ma postąpić podatnik będący współwłaścicielem lasu, który nie ma kontaktu z innymi współwłaścicielami a jest zobowiązany do złożenia informacji?
  • Na jakim formularzu złożyć informację, w przypadku powstania obowiązku podatkowego od nowopowstałego budynku od 1 stycznia 2020 r.?
  • Jakim identyfikatorem podatkowym (NIP czy PESEL) ma posłużyć się osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w nieruchomości będącej własnością innego podatnika, która nabyła mieszkanie nie mające związku z prowadzoną działalnością gospodarczą?
  • Jak wypełnić informację, jeżeli rodzaj przedmiotu opodatkowania wynika wyłącznie z uchwały rady gminy w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości?
  • W jaki sposób określić wysokość zobowiązania podatkowego w związku z korektą deklaracji za 4 miesiące roku podatkowego?
  • Gdzie wykazać użytki rolne stanowiące część gospodarstwa rolnego zwolnione od podatku rolnego? 

Książka została podzielona na 3 części. W pierwszej części  o zasadach i sposobie postępowania w zakresie wzorów informacji i deklaracji po zmianach obowiązujących od 1 lipca br. W drugiej części publikacji, odrębnie dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, omówienie każdego z 21 formularzy informacji, deklaracji i załączników, poprzez objaśnienie każdej części i pozycji. Różne stany faktyczne zobrazowane ponad 30 przykładami wskazującymi sposób wypełnienia informacji lub deklaracji. W końcowej części rozdziału II, III i IV umieszczone przykłady (27) wypełnionych informacji i deklaracji. Trzecia część to opis powszechnej możliwości składania informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jeden z przykładów zamieszczonych w książce:

Przykład 23

Osoba fizyczna jest właścicielem użytków rolnych  o łącznej powierzchni 1,36 ha fizycznego. Na powierzchnię gospodarstwa rolnego składają się: grunty orne klasy IIIa  o powierzchni 0,8911 ha, grunty orne klasy V  o powierzchni 0,34 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych  o powierzchni 0,1289 ha. Podatnik składa Informację  o gruntach IR-1 wskazując w części E.1 Grunty orne w poz. 34 powierzchnię 0,8911. Nie wykazuje w Informacji IR-1 powierzchni gruntów ornych klasy V oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych. Grunty te wykazuje wyłącznie w załączniku ZIR-2.

Jedna ze stron wypełnionej informacji  o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

Format książki – plik pdf, ponad 300 stron.

Cena książki – 129 zł (w tym 23% vat).

Możliwość zakupu przez urząd gminy na podstawie faktury.

Płatność – wygodny sposób zapłaty np. poprzez system płatności Przelewy24.

Dostawa – najszybszy sposób dostarczenia książki - dostawa elektroniczna nie później niż w ciągu 24 godzin od dokonania płatności, dla urzędów gmin - nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl