Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej 7
Dokumenty do przypisu/odpisu opłaty śmieciowej

Dokumenty stanowiące podstawę do przypisów i odpisów określa § 4 ust. 1 rozporządzenia z 25.10.2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). Do udokumentowania przypisów lub odpisów służą przede wszystkim deklaracje i decyzje.

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są to:

–   deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wzoru określonego uchwałą rady gminy, na podstawie art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

–   nowa deklaracja (zmiana deklaracji), składana stosownie do art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

–   korekta deklaracji, składana przez właściciela nieruchomości na podstawie art. 81 Ordynacji podatkowej,

–   korekta deklaracji dokonana przez organ podatkowy stosownie do art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej,

–   decyzja określająca wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydana stosownie do art. 6o ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości lub złożenia deklaracji budzącej uzasadnione wątpliwości.

Od 1 lutego 2015 r. w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty właściciel nieruchomości nie składa nowej deklaracji, lecz otrzymuje zawiadomienie z wysokością nowej opłaty. Przepisy rozporządzenia z 25.10.2010 r. nie wskazują, jako dokumentu do przypisu, zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas, stosownie do § 4 ust. 4 rozporządzenia, do udokumentowania operacji księgowych służą dowody wewnętrzne – w szczególności nota księgowa bądź PK (polecenie księgowania).

 

Komentarze do wpisu (7)

5 marca 2019

Czy potrzebna jest nowa uchwała rady gminy zmieniająca wzór deklaracji za odpady komunalne przy zmianie podstawy prawnej umieszczonej na wzorze? Czy można to zmienić automatycznie bez uchwały zmieniającej wzór?

5 marca 2019

Chodzi mi dokładnie o datę Dz.U i poz. która się zmieniła w ucpg.

7 marca 2019

Nie ma potrzeby podejmowania nowej uchwały. Nie można automatycznie zmienić poz. Dziennika Ustaw.

15 maja 2019

Pytanie dotyczące decyzji na podstawie 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). Zwracam się z prośbą o interpretację przepisów prawa w poniżej opisanym przypadku : W prowadzonej ewidencji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podatnik na jednym koncie (jeden numer ewidencyjny dla podatnika) posiada dwie nieruchomości, których jest właścicielem i na których zamieszkują mieszkańcy (złożył dwie deklaracje ujmując odrębnie każdą z nieruchomości). Na jednej z nieruchomości nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec czego podatnik złożył nową deklarację na w/w nieruchomość. Nowo złożona deklaracja dotyczyła tylko jednej nieruchomości. Na drugą nieruchomość obowiązywała wcześniejsza kompletna deklaracja. Organ uznał, iż zachodzą uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w nowo złożonej deklaracji. Wobec czego zasadnym jest określenie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody- art. 6o ustawy ucipwg. Czy w orzeczeniu niniejszej decyzji organ powinien określić wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tylko dla jednej nieruchomości, dla której została złożona niepoprawna deklaracja? Czy też decyzja powinna określać wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości, które posiada podatnik?

23 maja 2019

W decyzji określenie opłaty dla jednej nieruchomości. Wątpliwości dotyczą danych zawartych w jednej deklaracji i w świetle art. 6o ust.1 tylko ta deklaracja może zostać "zastąpiona" decyzją, a ta deklaracja dotyczy jednej nieruchomości.

29 maja 2019

Czyli idąc dalej gdyby ten podatnik nie regulował swoich zobowiązań i trzeba będzie zrobić tytuł wykonawczy do komornika to będzie należało zrobić 2 oddzielne tytuły dla tego samego podatnika??( na każdą nieruchomość oddzielnie). Bo będą 2 różne podstawy prawne wszczęcia egzekucji ( deklaracja i decyzja)

4 czerwca 2019

Tak, będą 2 odrębne TW z uwagi na różną podstawę prawną obowiązku, jeden na podstawie deklaracji, drugi na podstawie decyzji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl