Zmiana stawki i zwolnienie w opłacie i co dalej?
Zmiana stawki i zwolnienie w opłacie i co dalej?

Rady gminy dostosowują uchwały związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydane przed 6 września 2019 r. do aktualnie obowiązujących przepisów wprowadzonych nowelizacją ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana prawa miejscowego nakłada na właściciela nieruchomości określone obowiązki wynikające z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku zmiany uchwały w sprawie:

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty,

– ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności,

– określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w przypadku zmiany metody ustalania opłaty jest zobowiązany do złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciel nieruchomości w przypadku zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

– jeżeli złożył deklarację w zakresie selektywnego oddawania odpadów komunalnych – otrzymuje zawiadomienie o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji (art. 6m ust. 2a stawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),

– jeżeli złożył deklarację w zakresie nieselektywnego oddawania odpadów komunalnych – jest zobowiązany do złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty), (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, a rada gminy określa stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny),

– jeżeli nie złożył deklaracji, a podstawę do ponoszenia opłaty stanowiła decyzja określająca wysokość opłaty – jest zobowiązany do złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczonej według nowych stawek (art. 6o ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciel nieruchomości w przypadku zarówno zmiany metody ustalania opłaty jak i zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zobowiązany do złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Obowiązki właściciela nieruchomości w przypadku wprowadzenia zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotyczy to wyłącznie właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl