Sklep
Książki w postaci elektronicznej (format .pdf ) dostępne w 24 h
Blog Podatkowy Referat
Sejm uchwalił zmiany do opłaty śmieciowej 30
Sejm uchwalił zmiany do opłaty śmieciowej

Sejm RP w dniu wczorajszym -  4 czerwca 2019 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w brzmieniu z druku nr 3575.

Komentarze do wpisu (30)

9 lipca 2019

Pani Agatko bardzo prosze o pilną pomoc: podatnik złożył podanie o umorzenie opłat za podatek oraz za gospodarowanie odpadami. Prośbe zawarł w jednym piśmie. Podatki są w innym referacie niż wszelkie sprawy związane z opłata za odpady. Jak przeprowadzić postepowanie aby wydać ważną decyzję? Nie możemy prowadzić dwóch postępowań jednocześnie...

9 lipca 2019

A dlaczego nie możecie prowadzić dwóch postępowań? jedno będzie dotyczyło podatków, a drugie opłaty za gospodarowanie odpadami, będą wydane 2 decyzje, a materiał dowodowy 1 :)

9 lipca 2019

Sylwia dziękuje za odpowiedź. Szczerze to pierwszy raz mam taki przypadek więc za bardzo nie wiem jak to ugryźć żeby było dobrze... Po pierwsze z jaką sygnaturą akt mają być wydane decyzje, skoro materiał będzie jeden? Organ wydający decyzję tez jest jeden, w naszym przypadku burmistrz. Mogłabys w skrócie opisać jak to przeprowadzić? Będę Ci bardzo wdzięczna :)))

10 lipca 2019

Jeżeli wniosek dotyczy kilku opłat czy podatków to każdemu kto się zajmuje daną sprawą dajemy kopię wniosku, wezwanie do złożenia dokumentów zazwyczaj robimy jedno - kwestia dogadania np. ja robię w podatkach, jak się zgłasza podatnik to kopiuje materiał dowodowy i przekazuje tam gdzie są pozostałe opłaty. Każda decyzja jest wydawana na poszczególną opłatę/podatek osobno z właściwą sygnaturą. Tak to u nas wygląda

10 lipca 2019

Dziękuję Ci za pomoc, pozdrawiam, miłego dnia :)

12 lipca 2019

Czy do doręczenia zawiadomienia o zmianie wysokości stawki za odpady komunalne ma zastosowanie art. 47 po?

12 lipca 2019

*Art. 47 ordynacji podatkowej

17 lipca 2019

Nie ma zastosowania.

17 lipca 2019

Pani Agato czy planuje Pani szkolenie z opłat po zmianach?

18 lipca 2019

Tak, w Gdańsku, Krakowie, Olsztynie, Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie.

18 lipca 2019

A w Katowicach lub Bielsku-Białej?

22 lipca 2019

W Katowicach 8 października.

23 lipca 2019

Szukałam w nowej ustawie i nie znalazłam żadnego zapisu co będzie z zawiadomieniami wydanymi przed nowelizacją. Takie zawiadomienie bowiem nie zawiera pouczenia że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Jeśli właściciel nie płacił to wójt wydaje decyzję na podstawie art. 6m ust.2b. ustawy o utrzymaniu. W nowej ustawie ten przepis został skreślony, a zgodnie z art. 28 nowelizacji ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia. W jaki sposób będzie można ściągnąć tą opłatę od tych dłużników?

30 lipca 2019

A kiedy szkolenie w Lublinie.?

1 sierpnia 2019

Jeżeli po zawiadomieniu, zostanie wszczęta procedura z art. 6m ust. 2b to nadal na podstawie wydanej decyzji. Jeżeli nie, to na podstawie ponownego zawiadomienia z pouczeniem.

1 sierpnia 2019

23 sierpnia ris.edu.pl

1 sierpnia 2019

Benia.... a to coś się zmienia jeśli chodzi o zawiadomienia???

1 sierpnia 2019

Do Anny Stosio Zmienia się, bo jak była zmiana stawki opłaty to wójt wysyłał zawiadomienie, ale w tym zawiadomieniu nie było pouczenia, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Gdy właściciel nie płacił to była wszczęta procedura z art. 6m ust. 2b. Po nowelizacji zawiadomienie będzie zawierało to pouczenie, a art. 6m ust. 2b zostaje skreślony. Przynajmniej ja tak to rozumię.

1 sierpnia 2019

Pani Agato to pewnie będzie wyglądało to tak: Przed nowelizacją: zmiana stawki w styczniu 2019 r. - zawiadomienie bez pouczenia - nie ma wpłaty to procedura z art. 6m ust. 2b. Po nowelizacji i wejściu w życie ustawy: zmiana stawki w styczniu 2019 r. - zawiadomienie bez pouczenia - i jak nie ma wpłaty to ponowne zawiadomienie, ale teraz z pouczeniem. Bo jeśli będzie zmiana stawki po wejściu w życie ustawy to nie będzie problemu, wszystkie zawiadomienia będą już zawierać pouczenie. Problem będzie w tym pierwszym przypadku tj przed nowelizacją. Trzeba zdążyć przed nowelizacją, bo po nowelizacji tego art. 6m ust. 2b nie ma i nie będzie można wszcząć tej procedury. Pani Agato dobrze ja to rozumię. W połowie lipca rozpoczęłam procedurę z art. 6m ust. 2b i muszę szybko wystawić decyzję zanim ustawa wejdzie w życie, bo w przeciwnym wypadku będę musiała postępowanie umorzyć, bo nie będzie tego art.

2 sierpnia 2019

Do Benia... tak , tak doczytałam się póżniej, dziękuję

2 sierpnia 2019

Zgodnie z art. 19 ust.1 ustawy zmieniającej - do postępowań w sprawach wydania decyzji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

2 sierpnia 2019

Czy w stosunku do osób które nie płacą, a zmiana stawki była od stycznia 2018 (miną prawie dwa lata) też ponowna wysyłka zawiadomień?

2 sierpnia 2019

Do Anny dziękuje za informację dotyczącą art. 19 ust. 1 ustawy zmieniającej. Na to wygląda, że można wszcząć postępowanie na podstawie art. 6m ust. 2b jeszcze zanim ustawa wejdzie w życie i zakończyć na starych zasadach. Potem tylko i wyłącznie ponowne zawiadomienia ale z pouczeniem. Nawet jeśli minęły prawie dwa lata, a dalej nie chcą płacić. J

7 sierpnia 2019

Pani Agato, w jaki sposób prowadzić postępowanie gdy już raz była zmieniona stawka opłaty w 2016 r. i była wydana decyzja określająca opłatę za gospodarowanie odpadami otwarta od 1 sierpnia 2016 r. , zobowiązany nie płaci jest zastosowana procedura egzekucyjna i w tym roku 2019 od maja uległa zmianie stawka opłaty musimy wszcząć postępowanie ponownie. zatem mamy jedną decyzje obowiązującą na starą stawkę i druga ma obowiązywać od 1 maja br. czy w obiegu ma pozostać "stara: decyzja gdyż toczy się postępowanie egzekucyjne i dochodzenie należności nie zostało zakończone, bo na podstawie starej decyzji był sporządzony tytuł wykonawczy do NUS.?

26 sierpnia 2019

Nowa opłata z nowej decyzji zastąpi opłatę z poprzedniej decyzji. Tak, w obiegu pozostaje stara decyzja.

28 sierpnia 2019

Pani Agato, po zmianie ustawy w deklaracji nie powinno być możliwości wyboru sposobu gromadzenia odpadów (selektywny lub nieselektywny), a w uchwale nie będzie określona stawka za odpady zbierane w sposób nieselektywny tylko stawka podwyższona. Czyli wzór deklaracji powinien być zmieniony?

4 września 2019

Tak, wzór deklaracji jest do zmiany.

10 września 2019

Pani Agato bardzo dziękuję. W tej ustawie jest dużo niewiadomych i zanim będziemy wiedzieć czy dobrze to robimy to minie dwa, trzy lata. Szkoda że nie ma żadnych wyjaśnień, a tak musimy Panią męczyć, bo jest dla nas Pani takim "lekarstwem" na tą ustawę.

16 września 2019

Mamy nowy termin do składania deklaracji. Jak to będzie wyglądało w przypadku urodzenia. np. dziecko urodziło się 16 września to właściciel nieruchomości ma czas do 10 października. Składa deklarację i zmiana następuje od tego miesiąca, w którym to dziecko zamieszkało na nieruchomości czyli od września. A jak złoży deklarację po 10 października to też od tego miesiąca, w którym faktycznie zamieszkało?

17 września 2019

Tak, zmiana następuje zawsze od miesiąca, w którym urodzone dziecko zamieszało w nieruchomości, bez względu na dzień złożenia nowej deklaracji, w przykładzie od września.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl